GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔTổ: Tiếng Anh
Tổng số: 16
Đảng viên: 2
Đoàn viên TN: 0
Trình độ đào tạo:    ĐH: 13    CĐ: 3 


DANH SÁCH

 

STTHỌ VÀ TÊNTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1Trần Thị HuệĐHSPTổ trưởng
2Nguyễn Thị Tuyết MaiĐHSPTổ phó
3Nguyễn Thị Kim ThoaCĐSPTổ trưởng tổ Công đoàn
4Nguyễn Thị Thu HằngĐHSPGiáo viên
5Lê Thị Phương ChâuĐHSPGiáo viên
6Nguyễn Thị TrangĐHSPGiáo viên
7Trương Thị Như TrangĐHSPGiáo viên
8Bùi Thị Mỹ LinhCĐSPGiáo viên
9Trần Thị Thảo TrúcCĐSPGiáo viên
10Trần Thị Mai ThảoĐHSPGiáo viên
11Văn Thị Hoàng VyĐHSPGiáo viên
12Nguyễn Cửu Kim UyênĐHSPGiáo viên
13Hoàng Thị HàĐHSPGiáo viên
14Nguyễn Thị Dịu ThảoĐHSPGiáo viên
15Trần Cao Thị Thụy NgaĐHSPGiáo viên
16Lê Thị TrangĐHSPGiáo Viên