GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔ

Tổ: SỬ - ĐỊA
Tổng số: 6
Đảng viên: 3
Đoàn viên TN: 1
Trình độ đào tạo:    ĐH: 6 

DANH SÁCH

STTHỌ VÀ TÊNTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1Thái Thị BíchĐHTổ Trưởng
2Đinh Thị LoanĐHTổ Phó
3Hoàng Thị Xuân MaiĐHGV
4Nguyễn Thị Bích NgọcĐHGV
5Trần Thị Bảo NgọcĐHGV
6Võ Thị Phương ThảoĐHGV