GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔTổ: Hóa sinh
Tổng số: 11
Trình độ đào tạo:    ĐH: 10    CĐ: 01   

DANH SÁCH

 

STTHỌ VÀ TÊNTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
01Tô Thị NhungĐHSPTổ trưởng
02Trần Thị BíchĐHSPTổ Phó
03Lê Thị Trung AnhĐHSPGiáo viên
04Lê Thị CảnhCĐSPGiáo viên
05Nguyễn Thị HiềnĐHSPGiáo viên
06Nguyễn Thị Hải YếnĐHSPGiáo viên
07Dương Thị HoaĐHSPTT công đoàn
08Vũ Thị Ánh TuyếtĐHSPGiáo viên
09Trần Thị Thanh XuânĐHSPGiáo viên
10Đào Thị Phương MaiĐHSPGiáo viên
11Bùi Thị Trúc PhươngĐHSPGiáo viên