Ngày 29/10/2016 tại trường Tiểu học- THCS Sao Việt diễn ra cuộc thi đường lên đỉnh Olympia vòng cụm trường .

Ngày 29/10/2016 tại trường Tiểu học- THCS Sao Việt diễn ra cuộc thi đường lên đỉnh Olympia vòng cụm trường .
Bao gồm 4 đơn vị trường THCS 
1. Trường Tiểu học- THCS Sao Việt 
2. Trường THCS Phạm Hồng Thái
3. Trường THCS Bùi Thị Xuân
4. Trường THCS Lý Thường Kiệt
Kết quả: 
Về nhất trường THCS Bùi Thị Xuân
Về nhì trường THCS Phạm Hồng Thái
về ba trường Tiểu học- THCS Sao Việt  và trường THCS Lý Thường Kiệt

           
Các em học sinh  trường THCS Phạm Hồng Thái

Các em học sinh trường Tiểu học- THCS Sao Việt và trường THCS Lý Thường KiệtTiết mục văn nghệ các em  trường THCS Phạm Hồng Thái