1/ THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Học sinh có nhu cầu thi thí điểm Tiếng Anh lớp 6 năm 2016 – 2017 liên hệ bộ phận tuyển sinh để nhận đơn đăng ký dự thi bổ sung vào hồ sơ tuyển sinh ngay khi nộp hồ sơ.
Học sinh có hộ khẩu thường trú phường Hoa Lư gồm các tổ : Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7nộp hồ sơ tại phòng học số 1.
Học sinh có hộ khẩu thường trú phường Hoa Lư gồm các tổ : Tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13và làng Pleiop nộp hồ sơ tại phòng học số 3.
Học sinh có hộ khẩu thường trú phường Tây Sơn gồm các tổ: Tổ 9, 10, 11, 12,  13, 14, 15, 16 nộp hồ sơ tại phòng học số 5.

2/ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:   Tải về: ke-hoach-tuyen-sinh.doc