Lịch khảo sát Tiếng Anh thí điểm lớp 6 năm học 2016 - 2017 có thay đổi, được tổ chức vào ngày 29/7/2016 ( buổi sáng) theo kế hoạch của Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai. ( trước đó thông báo vào ngày 8/8/2016).

Trường THCS Phạm Hồng Thái

                                                             THÔNG BÁO

        (V/v thay đổi thời gian khảo sát Tiếng Anh thí điểm lớp 6 năm học 2016 - 2017)

 

Lịch khảo sát Tiếng Anh thí điểm lớp 6 năm học 2016 - 2017 có thay đổi, được tổ chức vào ngày 29/7/2016 ( buổi sáng) theo kế hoạch của Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai. ( trước đó thông báo vào ngày 8/8/2016). Nay nhà trường thông báo đến quý phụ huynh và học sinh được biết, đồng thời đến trường xem thông báo và danh sách phòng thi trước ngày 29/7/2016.