Lịch kiểm tra học kì 2 năm học 2016-2017

Buổi Thứ 3
9/5
Thứ 4
10/5
Thứ 5
11/5
Thứ 6
12/05
Thứ 7
13/05

      
Thứ 2
15/05
Thứ 3
16/05
Thứ 4
17/05
Thứ 5
18/05
SÁNG
Lớp 7+9
 LỚP 7    LỚP 9  
 GDCDNG. VĂNAVTOÁNĐỊA HÓANG.VĂNTOÁNAV
 C.NGHỆVẬT LÝLỊCH SỬSINH  ĐỊAVẠT LÝSỬSINH
CHIỀULớp 6+8 LỚP 6    LỚP 8  
 GDCDTOÁNHÓANG. VĂNSINH  NG.VĂNTOÁNAV
 C.NGHỆSỬĐỊAVẬT LÝAV  V.LÝSỬSINH