Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong đơn vị trường học.
Trường PTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Mằn tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm  nhằm nâng cao nhận thức, ý thức việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe 2 bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh với 3 thông điệp truyền thông:

+ Thông điệp chung: Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. 

 

+ Trong gia đình: Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ.

 

+ Trong nhà trường: Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, xe 

 

đạp điện.