Kết quả Hội thi: Thiếu nhi vẽ tranh "Em yêu quê hương Gia Lai"

Trường PTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Mằn


1 giải A - Em Phạm Quỳnh Tiên lớp 7/1
1 giải B - Em Nguyễn Trần Minh Ngọc lớp 7/4 
1 giải Kk ( vẽ tranh tập thể)


                                                   Tranh được giải A
                                                    Tranh được giải B


Em Phạm Quỳnh Tiên lớp 7/1 và em Nguyễn Trần Minh Ngọc lớp 7/4 

                                         Em Phạm Quỳnh Tiên lớp 7/1