Hưởng ứng tháng thanh niên ,kỉ niệm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03. Chi đoàn Trường PTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Mằn tổ chức các hoạt động giao lưu, vui chơi nhằm kỉ niệm ngày thành lập đoàn 26/03.

1/ Tổ chức các trò chơi cho các em là đoàn viên học sinh Trường PTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Mằn ngày 26/03.