Hội khỏe phù đổng thành phố pleiku lần thứ IX- 2015 với hơn 1.200 vận động viên tham gia của 49 trường THCS và Tiểu học đã diễn ra từ ngày 10/11/2015  đến ngày 18/11/2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp.Các bộ môn thi đấu trong hội khỏe phù đổng năm nay bao gồm 12 nội dung: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, cờ vua, điền kinh, vovinam, karatedo, teakwondo.

Hội khỏe phù đổng thành phố pleiku lần thứ IX- 2015 với hơn 1.200 vận động viên tham gia của 49 trường THCS và Tiểu học đã diễn ra từ ngày 10/11/2015  đến ngày 18/11/2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp.Các bộ môn thi đấu trong hội khỏe phù đổng năm nay bao gồm 12 nội dung: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, cờ vua, điền kinh, vovinam, karatedo, teakwondo.