Nhấn vào link dưới để tải lịch kiểm tra chung học kì I năm học 2014-2015

gui-cac-to_lich-kt-chung-tuan-12-18.xls