Nhấn link dưới đây để tải kế hoạch tháng (11 + 12)  về

du-kien_kh-thang-11-12.doc