Giới thiệu trường

Trường THCS Phạm Hồng Thái

(58 -Phạm Văn Đồng -TpPleiku-Tỉnh Gia Lai) được thành lập vào năm 1975, trên cơ  sở  trường tỉnh hạt Phạm Hồng Thái ( 1971-1975).

Các tổ chức, bộ phận trong nhà trường năm học 2013-2014 :
Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 95
(Ban Giám hiệu: 3 ,Giaó viên :85,nhân viên :7)
Chi bộ: 33 Đảng viên.
Đoàn viên Công Đoàn: 96  
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 21 đoàn viên.
Trình độ chuyên môn : ĐH:59,CĐ:29, SP2:1,TH:4, SC:1

Tổ chuyên môn: 8 Tổ ( Toán –Tin,Lý –Công nghệ, Ngữ Văn, Tiếng Anh,Hoá-Sinh, Sử-Địa, Thể dục -Nhạc -Hoạ , Văn phòng).
Tổng số lớp học: 45 ,với 2000 học sinh
        Khối 6 :11 lớp , 493 học sinh    
        Khối 7 :13 lớp , 570 học sinh        
        Khối 8 :11 lớp , 487 học sinh
        Khối 9 :10 lớp , 450 học sinh

Sau 38 năm hoạt động giảng dạy và giáo dục (1975-2013) nhà trường đã có những bước phát triển đáng :Cơ sở vật chất của nhà trường được thành phố ,PGDĐT quan tâm đầu tư các khối công trình học tập ,chức năng ,phục vụ ,vệ sinh ,thiết bị dạy và học cơ bản đủ được trang bị bảo đảm nhu cầu làm việc và phục vụ công tác dạy và học.     
Các thành tích:Từ 1990 đến 2013 :
Học sinh giỏi Quốc gia :6 ,
Học sinh giỏi cấp Tỉnh :253
Học sinh giỏi cấp thành phố :1255 .
Chiến sĩ thi đua ,giáo viên giỏi cấp Tỉnh 63
Giáo viên giỏi và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 283
Nhà trường được chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.
Trường đạt  Chuẩn quốc gia giai đoạn :2001-2010.
Kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3