Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, với đạo lý “lá lành đùm lá rách”sẻ chia những khó khăn hướng về “khúc ruột”  miền Trung đang chịu thiên tai lũ lụt. Sáng ngày 26/10/2020, tiết chào cờ đầu tuần Ban giám hiệu trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT Bắc Yên, Sơn La đã phát động quyên góp ủng hộ.

Thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT Bắc Yên, Sơn La đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, với đạo lý “lá lành đùm lá rách”sẻ chia những khó khăn hướng về “khúc ruột”  miền Trung đang chịu thiên tai lũ lụt. Sáng ngày 26/10/2020, tiết chào cờ đầu tuần Ban giám hiệu trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT Bắc Yên, Sơn La đã phát động quyên góp ủng hộ.

 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, thầy và trò nhà trường đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Ngay trong tiết chào cờ đầu tuần đã quyên góp được 3.850.000 đồng. Đồng chí Đặng Đức Mạnh Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã gửi số tiền đó về Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La.

 

         Tiết học đầu tuần thật ý nghĩa sâu sắc đã giáo dục thêm cho các em học sinh lòng yêu thương giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn../.