Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng hành tổ chức, nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng hành tổ chức, nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

Nội dung của cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 bao gồm:

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thí sinh dự thi sẽ đăng ký tạo tài khoản và đăng nhập dự thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn, theo 3 bảng: Bảng A dành cho học sinh phổ thông; Bảng B dành cho sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, học sinh trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35 tuổi).

Cuộc thi gồm 03 vòng thi: Vòng loại (4 tuần thi trong thời gian từ 14/9/2020 đến 01/11/2020), vòng bán kết (9h00 ngày 09/11/2020 và 22h00 ngày 15/11/2020), vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc (dự kiến tổ chức 07h30 ngày 12/12/2020 tại Hà Nội). Lễ Tổng kết - Trao giải dự kiến tổ chức 19h00 ngày 12/12/2020 tại Hà Nội.

Về giải thưởng, đối với cá nhân, có giải thưởng tuần thi, giải thưởng vòng loại, bán kết và chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc. Trong 04 tuần thi, mỗi tuần sẽ trao 10 giải/bảng (01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba) cho 10 thí sinh đạt kết quả thi trắc nghiệm cao nhất trong tuần. Giải thưởng vòng loại và bán kết: Mỗi bảng sẽ trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 20 giải Tư cho các thí sinh, xếp theo điểm từ cao xuống thấp.

Giải thưởng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc sẽ trao 30 giải/bảng, gồm: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 20 giải Tư cho các thí sinh, xếp theo điểm từ cao xuống thấp. Trong đó, giải Nhất và giải Nhì được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng của BTC; Giải Ba và giải Tư, mỗi giải được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiền thưởng của BTC.

Đối với tập thể, BTC sẽ trao 10 giải cho 10 Sở GDĐT có tỷ lệ học sinh tham gia làm bài thi nhiều nhất; 30 giải cho 30 trường học (trong đó có 20 cơ sở đào tạo và 10 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên) có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia làm bài thi nhiều nhất. Mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT và tiền thưởng của BTC.

Chi tiết thể lệ, các hoạt động cuộc thi trên website chính thức: http://hocvalamtheobac.vn/; Cổng Thông tin Bộ GDĐT: http://www.moet.gov.vn/; Fanpage:  https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

Hotlines cuộc thi: 0868081186; hocvalamtheobac@egroup.vn; hỗ trợ công tác tổ chức: 0837485979; email: nxha@moet.gov.vn/.

                                                                                                                                                                                      Trung tâm Truyền thông Giáo dục