Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Phúc
Họ và tên Nguyễn Văn Phúc
Ngày tháng năm sinh 20/07/1988
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo vụ
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách