Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Hoà
NV thư viện Hoàng Thị Hoà
Ngày tháng năm sinh 30/01/1989
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách