Thông tin chi tiết:
Hà Trang
Kỹ thuật viên tin học Hà Trang
Ngày tháng năm sinh 15/02/1989
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách