• Nguyễn Khắc Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng - UVBCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Hà Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ thuật viên tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Nguyễn Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Lò Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Hoàng Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng