Thông tin chi tiết:
Phan Thị Nguyệt
Giáo viên Phan Thị Nguyệt
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách