Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Giáo viên - Tổ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày tháng năm sinh 22/12/1973
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách