Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quyết Chiến
Giáo viên - Tổ phó Nguyễn Quyết Chiến
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách