Thông tin chi tiết:
Lèo Thị Kim
Giáo viên - UV BCH Công đoàn Lèo Thị Kim
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách