Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hà
Giáo viên - Phó chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hà
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách