Thông tin chi tiết:
Giàng Thị Thương
UV BCH Công đoàn Giàng Thị Thương
Ngày tháng năm sinh 16/07/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách