Thông tin chi tiết:
Đặng Đức Mạnh
Giáo viên - Chủ tịch công đoàn Đặng Đức Mạnh
Ngày tháng năm sinh 29/09/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách