Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Mích
Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Mích
Ngày tháng năm sinh 15/02/1963
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0945036677
Email michbacyen2012@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên môn: Toán