Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Mích
Họ và tên Nguyễn Đức Mích
Ngày tháng năm sinh 15/02/1963
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0945036677
Email michbacyen2012@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên môn: Toán