Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Tuyết
Phó Hiệu Trưởng Bùi Thị Tuyết
Ngày tháng năm sinh 20/09/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0982237567
Email tuyetby72@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên môn: Vật Lý