Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Tuyết
Họ và tên Bùi Thị Tuyết
Ngày tháng năm sinh 20/09/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0982237567
Email tuyetby72@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên môn: Vật Lý