Thông tin chi tiết:
Bạc Văn Ân
Phó Hiệu Trưởng Bạc Văn Ân
Ngày tháng năm sinh 07/09/1984
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0975128132
Email bacvanan84@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên môn: Toán