Thông tin chi tiết:
Bạc Văn Ân
Họ và tên Bạc Văn Ân
Ngày tháng năm sinh 07/09/1984
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0975128132
Email bacvanan84@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên môn: Toán