• Bùi Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0982237567
  • Email:
   tuyetby72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Vật Lý

 • Bạc Văn Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0975128132
  • Email:
   bacvanan84@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Toán

 • Nguyễn Đức Mích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0945036677
  • Email:
   michbacyen2012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Toán