Friday, 30/09/2022 - 20:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phiêng Ban

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Để nâng cao chất lượng dạy - học, trường THCS Phiêng Ban xây dựng quy chế chuyên môn năm học 2018-2019.

 

 

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

 

       Căn cứ Công văn số 660/BGDĐT ngày 9/2/2010 của Bộ GD & ĐT hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên và Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 ban hành quy chế quy định chuẩn nghề nghiệp GV THCS và GV THPT;

Căn cứ Công văn số 459/SGD&ĐT–GDTrH-TX ngày 20/9/2011 V/v quy định và hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách chuyên môn bậc trung học;

       Căn cứ vào Kế hoạch số 432/PGD&ĐT ngày 6.8.2018 về hướng dẫn kế hoạch thời gian và một số nhiệm vụ trọng tâm cấp THCS năm học 2018 – 2019;

       Căn cứ kế hoạch số 52/KH- THCS Phiêng Ban, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS xã Phiêng Ban;

       Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019  trường THCS Phiêng Ban, chuyên môn nhà trường xây dựng quy chế chuyên môn như sau:

A. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN

1. Hồ sơ giáo viên

1. Kế hoạch bài học tất cả các môn dạy đối với chương trình hiện hành ( Giáo án) ( các môn văn hóa, HĐGDNGLL,…).

2. Sổ dự giờ, thăm lớp.

3. Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần.

4. Sổ điểm cá nhân.( Không bắt buộc theo công văn 961). Tuy nhiên để thuận tiện cho việc kiểm tra của tổ chuyên môn thì chuyên môn nhà trường yêu cầu có loại sổ này.)

5. Sổ họp chuyên môn cá nhân. (Sổ nghị quyết chuyên môn tổ chuyên môn nhà trường giao đồng chí Thương ghi và quản lý)

6. Sổ chủ nhiệm.( đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm).

Riêng đối với giáo viên chủ nhiệm chuyên môn giao trách nhiệm bảo quản và vào đầy đủ thông tin ở:

- Sổ gọi tên ghi điểm.

- Sổ đàu bài.

( Công văn 961 chỉ yêu cầu có 4 loại sổ theo đề mục đầu. Đối với sổ chủ nhiệm và sổ họp chuyên môn là chuyên môn yêu cầu thêm)

       Việc ghi chép nội dung ở các loại hồ sơ sổ sách phải đầy đủ, đúng thông tin nội dung theo hướng dẫn của từng loại hồ sơ, sổ sách. Nếu sửa chữa thông tin phải theo hướng dẫn của từng loại hồ sơ sổ sách và các quy định hiện hành.

       Phải có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

       Các loại hồ sơ sổ sách cần được đóng có bìa, bọc, có nhãn ghi đầy đủ tên các đề mục.

       2. Cụ Thể như sau:

         2.1 Đối với các loại sổ:

         * Kế hoạch chuyên môn:

         - Kế hoạch giảng dạy của chuyên môn được xây dựng từ đầu năm học và thực hiện trong cả năm học, được phê duyệt của BGH (Kế hoạch xây dựng thành 3 bản ( BGH, Tổ, các cá nhân) để theo dõi và thực hiện).

       - Kế hoạch chuyên môn của tổ được xây dựng từ đầu năm học và thực hiện trong cả năm học, được phê duyệt của BGH (Kế hoạch xây dựng thành 3 bản ( BGH, Tổ, các cá nhân trong tổ) để theo dõi và thực hiện.

       * Kế hoạch bài học:

       1. Soạn bài đầy đủ theo phân phối ch­ương trình, chất l­ượng bài soạn cao. Trình bày khoa học, rõ ràng, sạch đẹp, đúng quy cách theo sự thống nhất chung theo công văn 961 SGD và ĐT Tỉnh Sơn La ( hoặc gợi ý kế hoạch giảng dạy của giáo viên theo công văn 469/PGD&ĐT ngày 07/9/2017). Không ngừng cải tiến ph­ương pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng theo hư­ớng phát huy tính tích cực, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh theo công văn 469 và 1447.

       2. Các phân môn phải có giáo án riêng ( đại số và hình học). Được phép sọan gộp đối với các tiết chuyên đề . Bài soạn phải được soạn trước ba ngày trước khi giảng.

       3. Các tiết thí nghiệm thực hành phải đư­ợc chuẩn bị trư­ớc 1 – 2 ngày và có báo mượn đồ dùng dạy học đối với quản lý thiết bị (Thiết bị ghi vào sổ)

       4. Bài kiểm tra từ 45 phút trở lên phải báo tr­ước và có kế hoạch cho học sinh ôn tập. Đề ra phải sát, đúng trọng tâm chuẩn kiến thức, phù hợp với trình độ thực tế của học sinh. Đề ra và h­ướng dẫn chấm bài kiểm tra phải đ­ược soạn cẩn thận trong giáo án.

5. Cuối mỗi tiết lên lớp nên có phần rút kinh nghiệm để giúp cho lần soạn và lên lớp tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

6. Giáo án đư­ợc thực hiện theo các cách: Viết tay sổ đã phát , soạn trên máy vi tính. Khi lên lớp phải có giáo án ( viết tay hoặc in trên giấy) do giáo viên trực tiếp soạn, các trường hợp đặc biệt phải báo cáo xin ý kiến ban giám hiệu. Giáo án được tổ chuyên môn kiểm tra định kỳ hai lần trên tháng và báo BGH vào kì họp chuyên môn của tháng, ban giám hiệu kiểm tra ít nhất 1 lần/học kỳ.

7. Nghiêm cấm lên lớp không có kế hoạch bài học. Nếu bị phát hiện là lên lớp không có giáo án sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

        * Sổ dự giờ thăm lớp.

        - Sổ dự giờ của GV theo mẫu chung của công văn 961.

        - Khi dự giờ cần phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu.

        - Khi dự  giờ xong cần có nhận xét, đánh giá và ghi điểm theo từng mục;

          - Đánh giá, xếp loại tiết dạy theo công văn số 1447 ngày 21/9/2017. 

          * Sổ ghi kế hoạch giảng dạy: (kế hoạch hoạt động cá nhân giáo viên)

        - Sổ kế hoạch giảng dạy của GV theo mẫu.

        - Phải có đủ kế hoạch hoạt động  năm học, tháng, tuần (có mẫu kèm theo);

        - Thực hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu của từng loại kế hoạch.

        - Nêu rõ từng hoạt động để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn ( chuyên đề, phụ đạo học sinh học yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi) phù hợp với điều kiện và trình độ chung của học sinh từng khối lớp.

        * Sổ điểm cá nhân: ( Sử dụng sổ điện tử)

        - Ghi đầy đủ và đúng danh sách học sinh theo sổ gọi tên-ghi điểm của lớp;

        - Việc vào điểm phải đúng kết quả kiểm tra của học sinh, đúng cột điểm;

        - Việc cập nhật điểm phải thực hiện thường xuyên. Bài kiểm tra thường xuyên trả sau 7 ngày, bài kiểm tra định kì trả sau 14 ngày.  Riêng bài tập làm văn trả theo PPCT;

        - Cơ số điểm cần thực hiện theo quy định chế độ kiểm tra cho điểm của từng bộ môn, và theo kế hoạch của nhà trường.

        - Khi có sự sai sót cần sửa chữa theo đúng quy định. - Việc tính điểm thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với học sinh lớp 6 ( sử dụng sổ điện tử) Cầ có sự đồng ý cảu Ban giám hiệu.

        * Sổ Nghị quyết chuyên môn nhà trường và sổ họp chuyên môn cá nhân:

        - Thời lượng: Theo điều lệ trường trung học (2 buổi/tháng vào tuần 1 và 3)

        - Thư ký ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ nội dung của từng cuộc họp theo mẫu chung, chú ý ghi đầy đủ ý kiến đóng góp của GV;

        - Khi PHT triển khai: kế hoạch hoạt động/tháng, tài liệu sinh hoạt chuyên môn, … thì chỉ ghi tiêu mục (có tài liệu kèm theo) và dán kế hoạch, tài liệu theo h.dẫn;

        - Cuối năm học sổ ghi biên bản lưu tại hồ sơ chuyên môn.

       - Sổ ghi chép chuyên môn cá nhân do cá nhân ghi các thông tin.

       * Sổ chủ Nhiệm:

       - Giáo viên chủ nhiệm ghi đầy đủ các thông tin trong sổ theo quy định.

       * Sổ đầu bài:

       - Sổ ghi đầu bài do Ban Thi đua GVCN trực tiếp quản lý và được giao cho lớp phó học tập của từng lớp vào ngày thứ hai hằng tuần.

       - Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn lớp phó học tập ghi các mục: tuần, ngày tháng, thứ, tiết, môn và tổng kết điểm vào cuối các tuần và tháng.

       - GVBM có nhiệm vụ ghi tên bài, tên HS vắng mặt, nội dung nhận xét về tiết dạy và xếp loại phù hợp với lời nhận xét.

       - Các buổi, các tiết nghỉ theo kế hoạch của trường hoặc của riêng GV phải do GVCN ghi, ký tên và nêu rõ lý do. Các tiết dạy bù, dạy thay…vẫn phải ghi đầy đủ các thông tin liên quan.

       - Thứ 7 hàng tuần GVCN tổng hợp, ký xác nhận.

       - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn kiểm tra, ký duyệt theo tháng.

2. 2 Lên lớp.

       - Chuẩn bị chu đáo tr­ước khi lên lớp.

       - Ra vào lớp đúng giờ, vào muộn hoặc ra sớm quá 5 phút ( không có lý do chính đáng) được tính như nghỉ tiết dạy không có lý do.

       - Tr­ước mỗi tiết học giáo viên phải kiểm tra số lư­ợng, trực nhật, vệ sinh và các quy định khác của nhà trư­ờng.

       - Kiểm tra bài cũ từ 1 đến 3 học sinh, thời gian kiểm tra không quá 10 phút Thời gian kiểm tra k nhất thiết là phải đầu giờ, có thể kiểm tra linh hoạt trong giờ học, cách thức kiểm tra cần phong phú hơn.

       - Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, không sử dụng điện thoại di động; không hút thuốc, không có biểu hiện say bia, rượu khi lên lớp.

       - Chịu trách nhiệm quản lý học sinh, điểm danh, ghi tên học sinh vắng từng tiết học vào sổ đầu bài. Nhận xét cho điểm tiết học theo đúng quy định.

       - Trong giờ dạy không đ­ược cho học sinh ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt). Không thi hành kỉ luật học sinh bằng các hình thức gây tổn thương tâm lý, xúc phạm thân thể, nhân phẩm học sinh. Các hình thức phạt học sinh phải có tính giáo dục, răn đe.

       - Kết thúc giờ dạy giáo viên giành 3 – 5 phút củng cố và h­ướng dẫn học sinh làm việc ở nhà; công khai các lỗi vi phạm, phê rõ các ­ưu điểm, khuyết điểm và xếp loại giờ học vào sổ đầu bài. Những lỗi vi phạm nặng phải báo giáo viên chủ nhiệm xử lý theo quy định và trực tiếp phản ánh với Ban giám hiệu nhà trường.

       - Hoàn thành ch­ương trình đúng thời gian quy định.

         2.4 Kiểm tra chấm bài cho điểm.

       - Số lần kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ từng môn học theo quy định của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo Quyết định 40/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra định kì theo phân phối chương trình, các trường hợp đặc biệt báo cáo xin ý kiến Ban giám hiệu.

       - Các bài kiểm tra phải phù hợp đối tượng học sinh, đáp ứng yêu cầu đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh. Tuyệt đối không để học sinh quay cóp, gian lận trong khi làm bài kiểm tra.

       - Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót cho học sinh. Bài kiểm tra thường xuyên trả sau 1 tuần, bài kiểm tra định kì trả sau 2 tuần. Riêng kiểm tra ngữ văn trả theo phân phối của ch­ương trình.

       - Kết quả học tập của học sinh đ­ược giáo viên bộ môn trực tiếp vào sổ gọi tên ghi điểm hàng ngày.

       - Học sinh nào không được dự kiểm tra thì giáo viên bố trí cho học sinh kiểm tra bù. Nghiêm cấm việc cấy điểm cho học sinh.

       - Thường xuyên kiểm tra vở ghi, vở bài tập để đánh giá đ­ược tinh thần thái độ học tập của học sinh.

       - Sau khi chấm, giáo viên bộ môn phải trả hoặc thông báo điểm đến cho học sinh theo quy định bài 15 phút sau 7 ngày, các bài 45 phút trở lên sau 10 ngày. Các bài kiểm tra 1 tiết phải thu lại và nộp cho đồng chí Nguyễn Bắc để lưu.

       - Giáo viên bộ môn có trách nhiệm vào điểm sổ điểm cá nhân, sổ ghi tên gọi điểm, sổ điểm điện tử ( vào 25 hàng tháng) theo đúng các quy định hiện hành.

2.5 Dự giờ, thao giảng, thi GVG các cấp

       - Hàng tháng thực hiện dự giờ tối thiểu: theo quy định

       - Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy theo quy định tại công văn 1447/BGD&ĐT.

       - Hàng năm các đồng chí giáo viên tham dự  Hội thi giáo viên giỏi các cấp. Kế hoạch, nội dung thi giáo viên giỏi, thao giảng do Ban giám hiệu nhà trường xây dựng và thông báo cụ thể đến các giáo viên trong trường, các giáo viên theo dõi và thực hiện.

       - Tiết dạy đ­ược đánh giá ghi vào phiếu đánh giá giờ dạy theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT . Phiếu đánh giá giờ dạy sẽ đ­ược l­ưu giữ trong hồ sơ xếp loại giáo viên hàng năm.

2.6 Sáng kiến kinh nghiệm

Các giáo viên tham gia thi GVDG, đăng kí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chiến sĩ thi đua phải có một sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến kinh nghiệm đ­ược đăng ký với tổ, Ban giám hiệu vào tháng 9 hàng năm và được thực hiện suốt năm học.

Các tổ sẽ tiến hành sinh hoạt chuyên môn, thảo luận và góp ý đối với các SKKN của thành viên trong tổ ( có biên bản họp kèm theo)

Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm phải theo đúng h­ướng dẫn của Hội đồng khoa học giáo dục nhà trư­ờng và nộp đúng thời gian quy định.

Những sáng kiếm kinh nghiệm phù hợp, có hiệu quả và có khả năng phát triển, áp dụng được rộng rãi nhà trường sẽ có những hình thức khen thưởng thích hợp.

Tuyệt đối không sao chép công trình nghiên cứu khoa học của người khác làm sáng kiến kinh nghiệm bản thân.

         B. ĐỐI VỚI TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN

         1. Nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn

       - Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động thao gảng, dự giờ, đánh giá, xếp loại về chuyên môn cho các thành viên trong tổ.

       - Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

         - Điều hành hoạt động của tổ, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ.

         - Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực hiện hồ sơ chuyên môn, soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng, ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định, kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ).

       - Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên 2 lần trên tháng. ( Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng.)

         - Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

         - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

         - Quản lý học tập của học sinh thuộc bộ môn quản lý.

       - Phân công giáo viên dạy thay nếu có các đồng chí giáo viên nghỉ dạy.

       - Cùng BGH quản lý hoạt động ôn học sinh giỏi và hoạt động dạy học buổi thứ hai vào các buổi chiều.

       2. Quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn.

         - Quyền quản lý, điều hành các hoạt động của tổ: Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, triệu tập, hội ý, họp tổ.

         - Quyền quyết định các nội dung sinh hoạt tổ trên cơ sở các kế hoạch.

         - Quyền theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, động viên và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của các thành viên trong tổ, giúp hiệu trưởng có cơ sở đánh giá giáo viên một cách chính xác.

         - Quyền được tham dự các cuộc họp, hội nghị chuyên môn có liên quan đến chương trình của các môn, của tổ khi cấp trên tổ chức.

         - Quyền được ưu tiên bồi dưỡng về chuyên môn do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức. Được hưởng các chế độ chính sách về mặt vật chất và tinh thần theo các văn bản pháp luật hiện hành.

         - Quyền tư vấn, đề xuất với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng những vấn đề về chuyên môn. Đề nghị  Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy - học của các môn học mà tổ phụ trách.

       - Quyền tham gia vào Hội đồng thi đua - khen thưởng của nhà trường, là một trong những thành viên chính thức của Hội đồng.

         3. Sinh hoạt nhóm chuyên môn.

         3.1. Thời lượng:

       - Tổ chuyên môn: Sinh hoạt 1 buổi / tháng (vào tuần 3 các tháng)

       - Nhóm chuyên môn : Sinh hoạt 2 buổi/tháng ( theo quy định của tổ)

         3.2. Nội dung:

       - Tập trung vào những vấn đề chuyên môn: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức rút kinh nghiệm các giờ dạy; ...

       - Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Mỗi năm mỗi tổ phải tổ chức thực hiện 4 chuyên đề lớn.

       - Tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của các thành viên trong tổ.

       - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của các thành viên trong tổ.

       - Các nội dung của các buổi sinh hoạt phải được ghi chép đầy đủ vào các sổ sinh hoạt cá nhân

       4. Phân nhóm dự giờ:

       - Các môn cùng nhóm chuyên môn đi dự giờ theo nhóm. Tổ trưởng hoặc tổ phó hoặc BGH đi dự cùng cụ thể: Thành phần dự giờ gồm có:

       + Người dạy.

       + Tổ trưởng hoặc tổ phó.

       + Tất cả những giáo viên có cùng chuyên môn của tiết được dự giờ.

       + Nếu thấy cần thiết thì mời Ban giám hiệu đi dự cùng.

       Lưu ý: Các giáo viên cùng chuyên môn với tiết dạy bắt buộc phải đi dự,  nếu trùng giờ dạy với tiết ở lớp khác thì phải đổi tiết để đi dự giờ. ( ví dụ Tiết Văn thì các đồng chí cùng có chuyên môn Văn phải đi dự.)

       - Riêng môn Nhạc, Mĩ Thuật sẽ mời giáo viên cùng chuyên môn ở trường khác dạy.

       5. Phân công dạy thay:

       - Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm phân công dạy thay khi có giáo viên trong trường báo nghỉ.

       - Người Nghỉ phải có giáo án để người dạy thay sử dụng khi dạy thay.

       6. Sử dụng thiết bị dạy học:

       - Phải sử dụng thiết bị dạy học đối với các tiết học mà nhà trường có đầy đủ trang thiết bị.

       - Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học phải báo cáo nhân viên thiết bị để vào sổ.

       - Khi các tiết học có thiết bị mà GV không sử dụng sẽ bị xử lý theo mức độ vi phạm.

       - Khi sử dụng thiết bị mà không báo thiết bị vào sổ thì tiết dạy đó coi như không sử dụng.

       - Khi các giáo viên sử dụng mà nhân viên thiết bị không vào sổ kịp thời cũng sẽ có hình thức xử lý đối với nhân viên thiết bị.

       - Quản lý và ghi chép sổ thiết bị thuộc về nhân viên thiết bị.

       7. Sử dụng các loại sổ điện trử với học sinh khối 6.

          Thực hiện nghiêm túc theo công văn số: Số: 1540/SGDĐT-GDTrH  V/v hướng dẫn sử dụng sổ điện tử trong trường trung học ngày 9.10.2017.

Trên là một số quy định về chuyên môn của trường THCS Phiêng Ban năm học 2018-2019. Mỗi CB-GV có trách nhiệm thực hiện , ngoài ra ra các giáo viên phải chịu  sự quản lý, điều động công việc của BGH trong các công việc của nhà trường.

 

                                                                                                                                  Phó hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Bắc

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 30
Tháng 09 : 561
Năm 2022 : 2.318