Saturday, 02/07/2022 - 12:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phiêng Ban

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho HS trường THCS Phiêng Ban

Để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Trường THCS Phiêng Ban xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS toàn trường  như sau:

 

Lịch bồi dưỡng kiến thức cho học sinh

Kèm theo Kế hoạch số 57/KH-THCSPB ngày 04/10/2018

1. Giai đoạn 3: Từ ngày 18/02/2019 đến hết ngày 20/04/2019 (8 tuần)

STT

Buổi - thứ

Đối tượng

Địa điểm

Nội dung

Người phụ trách

1

Chiều thứ 3

Học sinh bán trú các lớp 6, 7, 8 , 9

Phòng học các lớp

Tự học có kiểm tra giám sát

Giáo viên

HS thiếu hụt kiến thức

Phòng học các lớp

Học theo hướng dẫn

Giáo viên

2

Chiều thứ 4

Học sinh bán trú các lớp

Phòng học các lớp

Đọc sách, truyện trong thư viện.

Nguyễn Thị Bắc

3

Chiều thứ 5

Học sinh bán trú các lớp 6, 7, 8 , 9

Phòng học các lớp

Tự học có kiểm tra giám sát

Giáo viên

HS thiếu hụt kiến thức

Phòng học các lớp

Học theo hướng dẫn

Giáo viên

 

Lịch làm việc cụ thể hàng tuần

Tuần 1 từ 18/2 đến 23/2

STT

Lớp

Địa điểm học

Môn

GV thực hiện

1

6

Lớp 6A

Tự học

Thứ 3: Mùi Tiến Lưu

            Nguyễn Đức Thịnh

Thứ 5: Lò Thị Quỳnh

            Lò Thị Luân

2

7

Lớp 6B

Tự học

3

8

Lớp 7A

Tự học

4

9

Lớp 7B

Tự học

5

Yếu kém 6, 7

Lớp 8A

Thứ 3: Toán

Thứ 5: Văn

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thị Cúc

6

Yếu kém 8, 9

Lớp 8B

Thứ 3: Văn

Thứ 5: Toán

Đặng T. P. Loan

Trịnh Thị Nga

7

Ôn HSG Văn

Lớp 9A

 

Đào Thị Minh Hải

8

Ôn HSG Địa

Lớp 9B

 

Trần Thị Thảo

 

 

 

 

 

 

Tuần 2 từ 25/2 đến 02/3

STT

Lớp

Địa điểm học

Môn

GV thực hiện

1

6

Lớp 6A

Tự học

Thứ 3: Đinh Văn Lợi

            Nguyễn Đức Thịnh

Thứ 5: Hoàng Thị Bắc

            Lò Thị Luân

2

7

Lớp 6B

Tự học

3

8

Lớp 7A

Tự học

4

9

Lớp 7B

Tự học

5

Yếu kém 6, 7

Lớp 8A

Thứ 3: Toán

Thứ 5: Văn

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thị Cúc

6

Yếu kém 8, 9

Lớp 8B

Thứ 3: Văn

Thứ 5: Toán

Đặng T. P. Loan

Trịnh Thị Nga

7

Ôn HSG Văn

Lớp 9A

 

Đào Thị Minh Hải

8

Ôn HSG Địa

Lớp 9B

 

Trần Thị Thảo

Tuần 3 từ 04/3 đến 09/3

STT

Lớp

Địa điểm học

Môn

GV thực hiện

1

6

Lớp 6A

Tự học

Thứ 3: Đinh Văn Lợi

            Lò Thị Luân

Thứ 5: Nguyễn Xuân Thuỷ

            Lò Thị Quỳnh

2

7

Lớp 6B

Tự học

3

8

Lớp 7A

Tự học

4

9

Lớp 7B

Tự học

5

Yếu kém 6, 7

Lớp 8A

Thứ 3: Toán

Thứ 5: Văn

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thị Cúc

6

Yếu kém 8, 9

Lớp 8B

Thứ 3: Văn

Thứ 5: Toán

Đặng T. P. Loan

Trịnh Thị Nga

7

Ôn HSG Văn

Lớp 9A

 

Đào Thị Minh Hải

8

Ôn HSG Địa

Lớp 9B

 

Trần Thị Thảo

Tuần 4 từ 11/3 đến 16/3

STT

Lớp

Địa điểm học

Môn

GV thực hiện

1

6

Lớp 6A

Tự học

Thứ 3: Phạm Thị Thuỷ

            Mùi Tiến Lưu

Thứ 5: Đinh Văn Lợi

            Nguyễn Đức Thịnh

2

7

Lớp 6B

Tự học

3

8

Lớp 7A

Tự học

4

9

Lớp 7B

Tự học

5

Yếu kém 6, 7

Lớp 8A

Thứ 3: Toán

Thứ 5: Văn

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thị Cúc

6

Yếu kém 8, 9

Lớp 8B

Thứ 3: Văn

Thứ 5: Toán

Đặng T. P. Loan

Trịnh Thị Nga

7

Ôn HSG Văn

Lớp 9A

 

Đào Thị Minh Hải

8

Ôn HSG Địa

Lớp 9B

 

Trần Thị Thảo

Tuần 5 từ 18/3 đến 23/3

STT

Lớp

Địa điểm học

Môn

GV thực hiện

1

6

Lớp 6A

Tự học

Thứ 3: Phạm Thị Thuỷ

            Mùi Tiến Lưu

Thứ 5: Đinh Văn Lợi

            Nguyễn T. T. Mai

2

7

Lớp 6B

Tự học

3

8

Lớp 7A

Tự học

4

9

Lớp 7B

Tự học

5

Yếu kém 6, 7

Lớp 8A

Thứ 3: Toán

Thứ 5: Văn

Phạm Thị Thuỷ

Hoàng Thị Bắc

6

Yếu kém 8, 9

Lớp 8B

Thứ 3: Văn

Thứ 5: Toán

Nguyễn T. T. Mai

Nguyễn Xuân Thuỷ

 

Tuần 6 từ 25/3 đến 30/3

STT

Lớp

Địa điểm học

Môn

GV thực hiện

1

6

Lớp 6A

Tự học

Thứ 3: Đặng Thị P. Loan

            Lò Thị Luân

Thứ 5: Nguyễn Thị Cúc

            Trần Thị Thảo

2

7

Lớp 6B

Tự học

3

8

Lớp 7A

Tự học

4

9

Lớp 7B

Tự học

5

Yếu kém 6, 7

Lớp 8A

Thứ 3: Toán

Thứ 5: Văn

Phạm Thị Thuỷ

Hoàng Thị Bắc

6

Yếu kém 8, 9

Lớp 8B

Thứ 3: Văn

Thứ 5: Toán

Nguyễn T. T. Mai

Nguyễn Xuân Thuỷ

Tuần 7 từ 01/4 đến 06/4

STT

Lớp

Địa điểm học

Môn

GV thực hiện

1

6

Lớp 6A

Tự học

Thứ 3: Lò Thị Quỳnh

            Trịnh Thị Nga

Thứ 5: Nguyễn Thị Thương

            Lò Thị Luân

2

7

Lớp 6B

Tự học

3

8

Lớp 7A

Tự học

4

9

Lớp 7B

Tự học

5

Yếu kém 6, 7

Lớp 8A

Thứ 3: Toán

Thứ 5: Văn

Phạm Thị Thuỷ

Hoàng Thị Bắc

6

Yếu kém 8, 9

Lớp 8B

Thứ 3: Văn

Thứ 5: Toán

Nguyễn T. T. Mai

Nguyễn Xuân Thuỷ

Tuần 8 từ 08/4 đến 13/4

STT

Lớp

Địa điểm học

Môn

GV thực hiện

1

6

Lớp 6A

Tự học

Thứ 3: Trần Thị Thảo

            Đinh Văn Lợi

Thứ 5: Nguyễn Thị Cúc

            Nguyễn Thị Thương

2

7

Lớp 6B

Tự học

3

8

Lớp 7A

Tự học

4

9

Lớp 7B

Tự học

5

Yếu kém 6, 7

Lớp 8A

Thứ 3: Toán

Thứ 5: Văn

Phạm Thị Thuỷ

Hoàng Thị Bắc

6

Yếu kém 8, 9

Lớp 8B

Thứ 3: Văn

Thứ 5: Toán

Nguyễn T. T. Mai

Nguyễn Xuân Thuỷ

2. Thời gian các buổi tối trong cả năm học:

CBQL, giáo viên thực hiện nhiệm vụ trực tối đồng thời tự nguyện bù đắp kiến thức cho học sinh.

Thời gian

Cặp trực

Ghi chú

Chủ nhật

Lò Thị Luân

Lò Thị Quỳnh

  • Giám sát hoạt động học tối của học sinh bán trú.
  • Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập hiệu quả.
  • Bổ sung kiến thức cho học sinh phù hợp với chuyên môn và hiểu biết của từng cá nhân.

Thứ 2

Nguyễn Thị Bắc

Đào Thị Minh Hải

Thứ 3

Hoàng Thị Bắc  

Đặng Thị Phương Loan

Thứ 4

Lê Thị ThanhNhàn

Nguyễn Thị Cúc

Thứ 5

Nguyễn Thị Thương

Phạm Thị Thuỷ

Thứ 6

Nguyễn Thị Thanh Mai

Trần Thị Thảo

 

DANH SÁCH

Lớp bù đắp kiến thức khối 6, 7

Thực hiện trong học kỳ II năm học 2018-2019.

Giáo viên phụ trách: Lò Thị Luân

 

STT

Họ và tên

Lớp

Bản

Họ tên bố (mẹ)

1

Lò Quốc Anh

6A

Bản Mòn

Lò Đức Dừa

2

Mùa Thị Dở

6A

Bản Pu Nhi

Mùa A Giơ

3

Lò Thủy Trang

6A

Bản Lào Lay

Lò văn Sao

4

Hà Thanh Tùng

6A

Bản Cang

Hà Văn Đức

5

Lò Quốc Việt

6A

Bản Lào Lay

Lò Văn Dũng

6

Lường Xuân Bắc

6B

Bản Cang

Lường Văn San

7

Mùa Thị Dinh

6B

Bản Pu Nhi

Mùa A Su

8

Mùa Thị Bàu

6B

Bản Pu Nhi

Mùa A Ly

9

Lò Văn Hiếu

6B

Bản Mòn

Lò Văn Nam

10

Lò Thị Ngọc Ánh

7A

Bản Mòn

Lò Văn Hoàng

11

Thào A Chểnh

7A

Bản Suối Thán

Thào A Chang

12

Mùa Nọ Cho

7A

Bản Phiêng Ban B

Mùa A Vừ

13

Lò Văn Chương

7A

Bản Mòn

Lò Văn Phúc

14

Lường Trung Thành

7A

Bản Mòn

Lường Văn Thăm

15

Lường Thanh Bằng

7B

Hồng Ngài

Lường Văn Huân

16

Hoàng Ngọc  Thịnh

7B

Bản mòn

Hoàng Văn Ngọc

17

Thào A Cang

7B

Bụa A

Mùa Thị Dợ

18

Thào A  Thênh

7B

Suối Thán

Thào A Vàng

19

Lò Văn Thế

7B

Bản Mòn

Cầm Văn Toán

 

DANH SÁCH

Lớp bù đắp kiến thức khối 8, 9

Thực hiện trong học kỳ II năm học 2018-2019.

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Mai

 

 

1

Thào A Chờ

8A

Suối Ún

Thào A PLa

 

2

  Thào A Nênh

8A

Suối Thán

Thào A Lù

 

3

Mùa A Tủa

8A

Pu Nhi

Mùa A Lư

 

4

Thào Thị Dua B

8A

Suối Ún

Thào A Lầu

 

5

Mùa A Páo

8A

Pu Nhi

Mùa A Phàng

 

6

Thào A Hạng

8B

Suối Ún

Thào A Phư

 

7

Mùa A Nu

8B

Bản Bụa A

Mùa A Say

 

8

Thào A Tủa

8B

Suối Ún

Thào A Chông

 

9

Mùa A Páo

8B

Phiêng Ban A

Mùa A Chìa

 

10

Mùa A Lù

8B

Pu nhi

Mùa A Khay

 

11

Thào A Chông

9A

Bản Suối Thán

Thào A Khay

 

12

Thào A Chỉnh

9A

Bản Suối Ún

Thào A Lù

 

13

Mùa A Lử

9A

Bản Pu Nhi

Mùa A Tu

 

14

Hà Văn Lâm

9A

Bản Mòn

Hà Văn Viễn

 

15

Lường Mạnh Công

9A

Bản Cang

Lường Văn Thuân

 

16

Mùa A Giàng

9b

Phiêng Ban B

Mùa A Sồng

 

17

Lò Bảo Khuyên

9b

Bản Cang

Lò Văn Nghiêm

 

18

Bạc Anh Lợi

9b

Lào Lay

Bạc Văn Chánh

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 5
Năm 2022 : 1.225