Monday, 26/09/2022 - 22:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phiêng Ban

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH CĐ 2019- 2020 Đào Hải.pdf

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm học: 2019 - 2020

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường THCS Phiêng Ban nhiệm kỳ 2017 – 2022

Căn cứ CV số 111 CV- LĐLĐ ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2019 – 2020.

Căn cứ tình hình thực tế tại công đoàn cơ sở, Công đoàn Trường THCS Phiêng xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 

  1. Thuận lợi:

Công đoàn trường THCS Phiêng Ban luôn nhận được sự giúp đỡ của LĐLĐ huyện Bắc Yên. Sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, BGH nhà trường. Đa số các đoàn viên công đoàn đều có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn.

Đa số các dồng chí đoàn viên công đoàn đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Đoàn viên công đoàn trong trường đa số là đội ngũ trẻ, cơ bản có năng lực chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, luôn an tâm say mê với nghề, trình độ chuyên môn đều đạt chuẩn.

Luôn có tinh thần học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Luôn có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau về mọi mặt.

  1. Khó khăn:

Trường THCS Phiêng Ban đóng trên địa bàn thuộc xã vùng III của Huyện Bắc Yên, việc cập nhật thông tin không được thường xuyên cho nên việc trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với nhau còn nhiều hạn chế.

          - Đội ngũ đoàn viên công đoàn trường THCS Phiêng Ban còn ít, trẻ về tuổi đời và tuổi nghề nên kinh nghiệm công tác còn có một số hạn chế.

          - Đội ngũ Ban chấp hành  đều làm công tác kiêm nghiệm, kinh nghiệm công tác công đoàn còn nhiều hạn chế, Khối lượng công việc tương đối nhiều nên việc dành thời gian cho các hoạt động công đoàn còn nhiều hạn chế.

II. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ

*  Tổng số công đoàn viên:  20  

Trong đó:

  • Ban Chấp hành: 03
  • Ban Thanh tra Nhân dân: 03
  • Ban Nữ công:  15

Tổng số biên chế: 18

Số hợp đồng trường: 02

 

 III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

Công đoàn nhà trường bán sát các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà Nước. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà Nước, nội quy, quy chế của đơn vị, quy ước của địa phương đến toàn thể các đồng chí công đoàn viên như: Chỉ thị số 05- CT/TW  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ ; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” ; phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp, an toàn” ; Phong trào tình nguyện dạy bù đắp kiến thức cho học sinh ; Phong trào giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chỉ tiêu:

 100% các đồng chí đoàn viên Công đoàn chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị nghị quyết, Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các nội quy, quy chế của ngành, của nhà trường.

100% các đồng chí đoàn viên công đoàn cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động như:  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ ; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” ; phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp” ; ; Phong trào tình nguyện dạy bù đắp kiến thức cho học sinh ; Phong trào giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

100% Các đồng chí đoàn viên công đoàn không vi phạm các tệ nạn xã hội, quy ước, hương ước của địa phương, yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

2. Tham gia quản lý nhà nước, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước:

Công đoàn nhà trường chủ động trong công tác phối kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như: xây dựng kế hoạch dự giờ thao giảng, phát động các phong trào thi đua … chào mừng các ngày lễ lớn như ngày toàn dân đua trẻ đến trường; 20/10; 20/11; 22/12; 03/2; 08/3 ; 26/3; 19/5.

Công đoàn tham gia tích cực trong công tác giám sát thực hiện ngày giờ công và kịp thời nhắc nhở các đồng chí đoàn viên công đoàn khi có biểu hiện vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường.

Công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Công đoàn quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn. Giải thích cho các công đoàn viên nắm được chế độ của mình.

Cùng với BGH Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, nhằm thu hút đông đảo các đồng chí đoàn viên công đoàn tham gia. Phong trào “Dạy tốt, học tốt” cần được Công đoàn đặc biệt chú trọng và phát động xuyên suốt cả năm học.

Thường xuyên tổ chức thăm hỏi đoàn viên gặp ốm đau, hoạn nạn, thăm hỏi các thân quyến của đoàn viên công đoàn khi ốm đau, tai nạn.  Được trích từ quỹ đoàn phí thăm hỏi.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn kêu gọi các đồng chí đoàn viên ủng hộ các quỹ do các cấp phát động.

Đẩy mạnh công tác nữ công, Công đoàn kết hợp với Ban Nữ công phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường – đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; chăm lo, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ như 20/10, 8/3, ngày gia đình Việt Nam… và các hoạt động khác.

Cùng với các đoàn viên công đoàn luôn tổ chức giúp đỡ động viên lẫn nhau trong công tác, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, kiến thức nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, giỏi việc nước đảm việc nhà. Tuyên truyền để các chị  em trong Ban nữ công đề thực hiện tốt các nội quy, quy chế của ngành, của nhà trường. Không vi phạm các tệ nạn xã hội, quy ước, hương ước của địa phương.

          Chi tiêu:

- Công đoàn phấn đấu đạt danh hiệu:  Công đoàn vững mạnh.

+ 100% gia đình CC, VC, NLĐ đạt gia đình văn hoá, gia đình hiếu học, không vi phạm vào các tệ nạn xã hội đặc biệt là “ma tuy”.

          + 100% đoàn viên không vi phạm tệ nạn ma tuy và các tai tệ nạn xã hội.

+ 100% đoàn viên không vi phạm luật an toàn giao thông.

          + 100% Nữ cán bộ, công nhân viên đạt danh hiệu “giỏi việc trường đảm việc nhà”.

- 100% Công đoàn viên đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.

Trong năm học Công đoàn kết hợp cùng với nhà trường phát động phong trào thi đua và tổ chức các ngày lễ lớn trong năm như: kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cho đoàn viên công đoàn và các nhà giáo nghỉ hưu, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 26/3, …

  1. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn:

Vào dầu năm học Công đoàn tiến hành họp BCH Công đoàn. Bám sát nhiệm vụ của  LĐLĐ huyện Bắc Yên. Mỗi tháng một lần sinh hoạt  vào chiều thứ 4 tuần thứ 2 hàng tháng để nhận định đánh giá kết quả hoạt động của tháng trước và đề ra phương hướng hoạt động của tháng tới. Tìm hiểu các chế độ chính sách có liên quan đến công đoàn viên, tập luyện thể thao.

 Tiến hành thu, chi đoàn phí đúng quy định, chi đúng mục đích.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công tác công đoàn. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Trong năm học sẽ tiến hành chuyển sinh hoạt công đoàn và phát triển đoàn viên công đoàn mới khi có  CC, VC ,NLĐ mới chuyển về trường.(Nếu có),

4. Công tác khác.

+ Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: Công đoàn tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những công đoàn viên ưu tú đi học lớp Nhận thức về Đảng, giới thiệu kết nạp những đoàn viên đã học qua lớp nhận thức về Đảng.

+ Công tác văn hóa -  văn nghệ -  thể dục thể thao: Ban chấp hành công đoàn phối kết hợp với Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tổ chức các buổi văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày khai giảng, Ngày  20/10, 20/11,  8/3;  26/3…tham gia các hoạt động phong trào do ngành phát động.

Các công đoàn viên trong nhà trường thành lập một đội bóng chuyền luyện tập thể thao theo đúng lịch hoạt động. Khi có yêu cầu có thể tham gia thi đấu.

+ Công tác thi đua -  khen thưởng: Thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Công đoàn kết hợp với nhà trường có những hình thức khen thưởng động viên các đồng chí đoàn viên công đoàn có nhiều thành tích, đồng thời cũng có những biện pháp xử lí, kỷ luật những đoàn viên công đoàn có những sai phạm.

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Điều lệ, các văn bản, quy định liên quan đến công tác Công đoàn để CC, VC, NLĐ trong nhà trường hiểu vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn.

Thường xuyên, liên tục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà Nước; nội quy, quy chế của đơn vị; quy ước, hương ước của địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác tài chính công đoàn theo đúng luật định

Tăng cường phối kết hợp giữa Công đoàn với Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong toàn trường cùng thống nhất trong thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Tổ chức sinh hoạt công đoàn hàng tháng để phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng cấp trên.

Bám sát sự chỉ đạo của Chi bộ và Công đoàn cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giáo.

Tuyên truyền thực hiện tốt, có hiệu quả các cuộc vận động do ngành phát động.

          Phối kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các đoàn viên công đoàn.    

          Phát huy có hiệu quả của công tác thanh tra của Ban Thanh tra Nhân dân trong nhà trường.

Tổ chức vận động cán bộ CC- VC- NLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Kết hợp với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng với phương châm: đúng người, công bằng, khách quan.

 

Trên đây là bản kế hoạch hoạt động của Công Đoàn trường THCS Phiêng Ban. Kính mong LĐLĐ huyện Bắc Yên, Chi bộ, BGH và các đồng chí đoàn viên công đoàn nhà trường đóng góp ý kiến để hoạt động Công đoàn của nhà trường ngày càng tiến lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

    

CHỦ TỊCH

 

 

Đào Thị Minh Hải

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 24
Tháng 09 : 469
Năm 2022 : 2.226