TRƯỜNG TH&THCS THỊ TRẤN BẮC YÊN

Monday, 04/07/2022 - 20:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Thị trấn Bắc Yên
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Văn bản liên quan