TRƯỜNG TH&THCS THỊ TRẤN BẮC YÊN

Monday, 04/07/2022 - 01:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Thị trấn Bắc Yên

KẾ HOẠCH TỔ KHXH

TRƯỜNG TH-THCS THỊ TRẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   /KH-KHXH

 

Bắc Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020

          Căn cứ công văn 475/PGD&ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2019-2020

          Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ vào kế hoạch của chuyên môn nhà trường năm học 2019 - 2020, tổ Khoa học Xã hội ban hành kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 - 2020:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

          I. Đội ngũ giáo viên.

          - Số lượng và chất lượng:

TT

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Môn dạy

Trình độ

Năm vào nghề

Năm đến tổ

Năm hết tập sự

Xếp loại giảng dạy năm trước

Danh hiệu thi đua năm trước

Ghi chú

1

Kim Thị Thanh Thương

1983

GDCD

ĐH

2004

2018

2005

K

LĐTT

 

2

Lò Thị Phượng

1984

GD – Địa

ĐH

2005

2018

2006

G

CSTĐCCS

 

3

Đinh Thị Thanh Hằng

1991

Văn

ĐH

2013

2018

2014

G

LĐTT

 

4

Hoàng Văn Tương

 

1984

Nhạc

2011

2018

2012

G

LĐTT

 

5

Sa Lê Na

1983

Văn – Sử

2006

2018

2006

G

LĐTT

 

6

Lê Thị Thu Thủy

1983

Tiếng Anh

ĐH

2007

2018

2008

G

CSTĐCT

 

7

Nguyễn Thị Sáu

1980

Sinh – Địa

ĐH

2002

2018

2003

G

LĐTT

 

8

Mùi Thị Khương

1984

Văn – Sử

ĐH

2005

2018

2006

G

LĐTT

 

9

Lê Thị Thắm

1969

T.A

ĐH

1999

2018

2000

K

LĐTT

 

10

Nguyễn Thị Huê

1980

Văn – Sử

ĐH

2003

2018

2004

G

LĐTT

 

11

Hoàng Mạnh Toàn

1981

Văn - GD

ĐH

2003

2018

2004

G

LĐTT

 

12

Nguyễn Thị Hiền

1982

Văn - sử

ĐH

2005

2018

2006

G

LĐTT

 

13

Đinh Thị Thanh

1984

VT

 

 

 

2018

 

LĐTT

 

14

Đặng Thị Xuân

1984

TV

 

 

 

2018

 

LĐTT

 

15

Sa Thị Ngân

1977

PV

 

 

 

2018

 

LĐTT

 

- Xếp loại chuyên môn năm trước: Giỏi: 10 đ.c; Khá: 2 đ.c

- Đa số các đồng chí trong tổ có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp, yêu mến học sinh.

- Ý thức tổ chức kỉ luật tốt, chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành, của cơ quan đơn vị.

- Không có đồng chí nào mắc vào các tai tệ nạn xã hội, không vi phạm các quy định của pháp luật.

          II. Học sinh ( Chất lượng bộ môn, phân loại đối tượng học sinh)

- Đa số học sinh ngoan, có ý thức phấn đấu trong học tập. Tuy nhiên năng lực nhận thức có sự phân hóa mạnh, bên cạnh đó nhiều em còn mải chơi, lười biếng trong học tập rèn luyện.

          - Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2019 - 2020

Khối

Môn

Tsố HS

Giỏi

Khá

Tbình

Yếu

Kém

6

Ngữ văn

123

5

53

54

7

4

7

Ngữ văn

109

1

17

63

25

3

Lịch sử

109

1

31

42

24

11

GD CD

109

1

44

45

11

0

T.Anh

109

22

31

29

24

3

Âm nhạc

109

 

 

Đ

 

 

Địa lý

109

23

36

22

22

6

Mỹ thuật

109

 

 

Đ

 

 

 

 

8

 

 

Ngữ văn

89

0

6

39

33

11

Lịch sử

89

12

26

26

20

5

GD CD

89

3

54

16

14

2

T. Anh

89

28

23

25

12

1

Âm nhạc

89

 

 

Đ

 

 

Địa lý

89

0

51

17

15

6

Mỹ thuật

89

 

 

Đ

 

 

9

Ngữ văn

86

1

16

45

21

3

Lịch sử

86

12

13

13

33

15

GD CD

86

5

35

37

9

0

T. Anh

86

4

24

35

21

2

Âm nhạc

86

 

 

Đ

 

 

Địa lý

 

0

28

41

15

2

Mỹ thuật

86

 

 

Đ

 

 

          III. Chương trình

          a. Thuận lợi:

          - Nhà trường đang thực hiện chương trình hiện hành, chương trình phù hợp với các đối tượng học sinh và địa phương.

- Nhà trường có một đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt huyết với nghề, có cơ cấu đào tạo hợp lí và trình độ chuyên môn chuẩn, có kinh nghiệm trong công tác và nhiều đồng chí đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn.

          - Đa số học sinh có ý thức học, có ý thức phấn đấu trong học tập.

          b. Khó khăn:

       - Việc xây dựng các chuyên đề dạy học hiệu quả chưa cao.

       - Dụng cụ, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác dạy và học còn thiếu đồng bộ, thiết bị thí nghiệm phục vục các môn Địa lí, Lịch sử, Mĩ thuật Âm nhạc,  chưa được bổ sung kịp thời tuy nhiên vẫn ở một số dụng cụ vẫn không đảm bảo chất lượng, tài liệu tham khảo, nâng cao cho giáo viên và học sinh số lượng không nhiều.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II

MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

          I. Mục tiêu tổng quát.

          Căn cứ theo công văn số: 475/PGD&ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2019 của phòng GD&ĐT huyện Bắc Yên về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2019-2020 tổ Khoa học Xã hội đề ra các mục tiêu như sau:

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt học sinh.

3. Tăng cường cơ sở vật chất

4. Phối hợp với các đoàn thể nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

II. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

1. Chỉ tiêu về độ ngũ cán bộ, giáo viên.

Dự giờ:  - Số tiết dự giờ tối thiểu của tổ trong năm học: 45 tiết/ 12 GV

+ Dự giờ định kì tối thiểu 4tiết/ năm học / 1GV

+ Dự giờ đột xuất cả năm: 10 tiết, mỗi học kỳ 5 tiết.

- Trong đó:

+ Giỏi: 26 tiết (57,8 %);

+ Khá: 15 tiết (33,4%);

+ Trung bình: 4 (8,8%)

+ Không có xếp loại yếu.

Hồ sơ:  - Chỉ tiêu xếp loại chung cuối năm học: Số lượng 12.

       + Tốt: 10/12 bộ (83,3%).

       + Khá: 02/12 bộ (16,7%)

       + 100% không vi phạm quy chế chuyên môn, nội quy của nhà trường.

- Chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Hồ Sơ

Giờ dạy

XL chung

DHTĐ cá nhân

1

Đinh Thị Thanh Hằng

T

G

G

CSTĐCCS

2

Nguyễn Thị Huê

T

G

G

LĐTT

3

Mùi Thị Khương

T

G

G

LĐTT

4

Sa Lê Na

T

G

G

LĐTT

5

Lò Thị Phượng

T

G

G

CSTĐCCS

6

Nguyễn Thị Sáu

T

G

G

LĐTT

7

Hà Thanh Nga

T

G

G

LĐTT

8

Hoàng Văn Tương

T

G

G

CSTĐCCS

9

Lê Thị Thắm

T

K

K

LĐTT

10

Lê Thị Thu Thủy

T

G

G

CSTĐCCS

11

Kim Thị Thanh Thương

T

K

K

LĐTT

12

Nguyễn Thanh Hiền

T

G

G

CSTĐCCS

13

Đinh Thị Thanh

 

 

 

LĐTT

14

Đặng Thị Xuân

 

 

 

LĐTT

15

Sa Thị Ngân

 

 

 

LĐTT

- Tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp huyện tổ chức vào tháng 10/2019: ít nhất 3 đồng chí.

- Tham gia thi GVCN dạy giỏi cấp huyện tổ chức vào tháng 4/2020: Ít nhất 2 đồng chí

- Chỉ tiêu đạt giải:

+ GV dạy giỏi cấp trường:  6 GV

+ GV dạy giỏi cấp huyện: 3 GV

+ GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 2GV

2. Chỉ tiêu về học sinh

- Chỉ tiêu chung về các môn học:

Khối

Môn

TS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

HS

%

HS

%

HS

%

HS

%

6

N. văn

123

14

11.4%

40

32.5%

58

47.2%

11

8,9%

L.sử

123

20

16.3%

30

24.4%

58

47.2%

15

12,1%

GDCD

123

20

16.3%

30

24.4%

73

59.3%

0

0

T.Anh

123

22

17.9%

36

29.3%

53

43.1%

12

9.8%

Â.N

123

 

 

 

 

123

100%

 

 

Địa lí

123

22

17.9%

49

39.8%

46

37.4%

6

4.9%

MT

 

 

 

 

 

123

100%

 

 

7

N. văn

109

18

16.5%

30

27.5%

53

48.6%

8

7.3%

Lịch sử

109

16

14.7%

29

26.6%

61

56.0%

3

2.8%

GDCD

109

15

13,8%

40

36,7%

52

47,7%

2

1,8%

T.Anh

109

25

22.9%

30

27.5%

44

40.4%

10

9.2%

Â. N

 

 

 

 

 

109

100%

 

 

Địa lí

109

25

22.9%

40

36.7%

38

34.9%

6

5.5%

M.T

 

 

 

 

 

109

100%

 

 

8

N. văn

89

10

11.2%

34

38.2%

33

37.1%

12

13.5%

Lịch sử

89

16

18.0%

21

23.6%

54

60.7%

5

5.6%

GDCD

89

12

13,5

30

33,7

45

50,6

2

2,2

T.Anh

89

13

14.6%

23

25.8%

44

49.4%

9

10.1%

Â. N

 

 

 

 

 

89

100%

 

 

Địa lí

89

10

11,2%

20

22,5%

56

62,9%

3%

3,4

M.T

 

 

 

 

 

89

100%

 

 

9

N. văn

86

14

16.3%

38

44.2%

31

36.0%

3

3.5%

Lịch sử

86

22

25.6%

38

44.2%

23

26.7%

3

3.5%

GDCD

86

14

16.3%

35

40.7%

36

41.8%

1

1.2%

T.Anh

86

11

12.8%

20

23.3%

44

51.2%

11

12.8%

Â. N

 

 

 

 

 

86

100%

 

 

Địa lí

86

22

25.6%

32

37.2%

28

32.6%

4

4.7%

M.

 

 

 

 

 

86

100%

 

 

- Chỉ tiêu về lớp chủ nhiệm:

Lớp

T. số

Học lực

Hạnh kiểm

G

K

Tb

Yếu,kém

T

K

Tb

Yếu

6B

42

5=11,9%

10=23,8%

25=59,5%

2=4,8%

35=83%

5=11,9%

2=4,8%

0

6C

42

4=9,5

9=21,5%

26=61,9%

3=7,1%

12=28,6%

28=66,6%

1=2,4%

1=2,4%

7B

38

4=10,5%

11=28,9%

19=50%

4=10,6%

27=71%

8=21,1%

3=7,8%

 

8A

27

9=33,3%

18=66,7%

0

0

24=88,9%

3=11,1%

0

 

9A

23

8=34,8%

15=65%

0

0

20=87%

3=13%

0

 

- Số HS tốt nghiệp THCS:  86/86, đạt: 100%.

- Số HS học hết lớp 9 chưa tốt nghiệp THCS: 0/86, chiếm: 0%.

- Hiệu quả đào tạo (số HS cuối khoá/số HS đầu khoá) 86/86 đạt: 100%

- Học sinh giỏi: 73 em, Đạt tỷ lệ 23,6%.

- Học sinh khá: 130 em, Đạt tỷ lệ 42,1%.

- Chỉ tiêu kết quả các cuộc thi, kỳ thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:

Phấn đấu cả đội tuyển: Địa lý; Tiếng Anh, Lịch sử đều có giải các cấp. Cụ thể: Số giải cấp trường: 15; cấp huyện: 06 (Địa lí: 01; Lịch sử: 03, Tiếng Anh: 02); Cấp tỉnh: 04 (Địa lí: 01; Lịch sử: 01; Tiếng Anh: 01)

3. Cơ sở vật chất.

- Tài liệu tham khảo bộ môn cho giáo viên và học sinh ở tất cả các môn học.

- Máy chiếu, máy tính phục vụ dạy và học.

- Tranh ảnh, bản đồ, lược đồ ở bộ môn Địa lí, Lịch sử...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN

          I. Phân phối chương trình ( Có phục lục kèm theo)

          II. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

          1. Đổi mới phương pháp ( Được liệt kê trong PPCT)

          2. Chủ đề.

Môn

Tên chủ đề

Thời gian thực hiện

Lịch sử

Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1917 -1941) (Bồi dưỡng HS giỏi)

Tháng 10

Địa lí

Hướng dẫn làm dạng câu hỏi chứng minh, giải thích trong bồi dưỡng học sinh giỏi

Tháng 11

Ngữ văn

Ôn tập các kiểu câu: Nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, phủ định (Phụ đạo HS yếu kém)

Tháng 2

Tiếng Anh

Relative cluases (Ôn HSG)

Tháng 3

          2. Trải nghiệm sáng tạo.

          a. Môn Ngữ Văn

Môn

Lớp

Bài

Tiết

Nội dung

T.gian TH

Hình thức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

9,10

 

39

 

Chuẩn bị tổ chức HĐTNST: Sân khấu hóa chuyện dân gian (Sách TNST, Lớp 6)

 

 

 

 

   2 tiết

Tuần 10

 

Học sinh thảo luận hình thức sân khấu hóa 2 văn bản: Ếch ngồi đáy giếngThầy bói xem voi.

40

  12

49

 

Báo cáo thực hiện HĐ TNST: Sân khấu hóa chuyện dân gian ( Sách TNST, Lớp 6)

 

 

 

2 tiết

Tuần 13

Học sinh  biểu diễn việc sân khấu hóa 2 văn bản: Ếch ngồi đáy giếngThầy bói xem voi.

50

20

84

Chuẩn bị tổ chức HĐTNST: Tôi là nhà văn (Sách TNST, Lớp 6)

1 tiết

Tuần 23

Thảo luận trên lớp theo tổ

21

87

Báo cáo tổ chức HĐTNST: Tôi là nhà văn (Sách TNST, Lớp 6)

1 tiết

Tuần 24

Đại diện tổ trình bày

7

 

10

40

Chuẩn bị HĐTNST Viết về người thắp lên ngọn lửa tâm hồn

( Sách TNST, Lớp 7)

1 tiết

Tuần 10

Thảo luận trên lớp theo tổ

12

50

Báo cáo HĐTNST Viết về người thắp lên ngọn lửa tâm hồn ( Sách TNST, Lớp 7)

1 tiết

Tuần 13

Đại diện tổ trình bày

27

112

Chuẩn bị: TNST Nếu tôi là hiệu trưởng

1 tiết

Tuần 30

Thảo luận trên lớp theo tổ

30

123

Báo cáo: TNST Nếu tôi là hiệu trưởng

1 tiết

Tuần 33

Đại diện cá nhân trình bày

33

134

Chuẩn bị TNST: Sự đổi mới của địa phương em.

1 tiết

Tuần 36

Thảo luận trên lớp theo tổ

34

140

Báo cáo TNST: Sự đổi mới của địa phương em.

1 tiết

Tuần 37

Đại diện cá nhân trình bày

 

8

5

19

Chuẩn bị TNST: Tiếng Việt muôn màu

45 phút

Thảo luận tại lớp

8

31

Báo cáo TNST: Tiếng Việt muôn màu (Sách TNST, Lớp 8)

45 phút

Đại diện tổ trình bày

18,19

79

Chuẩn bị: hoạt động TNST: Danh lam thắng

cảnh Việt Nam (Sách TNST, Lớp 8)

45 phút

Thảo luận tại lớp

20

86,87

- Báo cáo HĐTNST: Danh lam thắng cảnh  Việt Nam.

90 phút

Thi giữa các tổ

29

122

HĐTNST: Cá nhân hs tìm hiểu 1 vấn đề của đp để viết 1 vb nhật dụng: môi trường, giao thông..

45 phút

Cá nhân viết bài

9

9,10

42

Chuẩn bị TNST: Phụ nữ xưa và nay

45 phút

Thảo luận tại lớp

11

49

Báo cáo hoạt độngTNST: Phụ nữ xưa và

45 phút

Đại diện các tổ lên trình bày

13

64

Chuẩn bị TNST:

Người lính trong mắt em

45 phút

Thảo luận tại lớp

15,15

71

Báo cáo TNST: Người lính trong mắt em

45 phút

Đại diện các tổ lên trình bày

 

 

26

134

TNST: Thi đóng kịch nhập vai anh Sáu và bé Thu gặp nhau

45 phút

Thi giữa các tổ

28

144

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Thuyết trình về

vấn đề TNXH

45 phút

Đại diện tổ lên trình bày

33,34

170

TNST: Viết bài văn nghị luận về : Định hướng nghề nghiệp trong tương lai ( Đã chuẩn bị ở nhà)

45 phút

Cá nhân viết

          b. Môn Lịch sử

Khối

Tiết

Bài

Tên bài

Thời gian thực hiện

Hình thức

6

Tiết 31, 32

 

 Kể chuyện lịch sử bằng tranh

Tuần 16

Thi giữa các tổ

7

Tiết 17

 

Kể chuyện nhân vật lịch sử thời Lý

Tuần 9

Sân khấu hóa

Tiết 50, 57, 58

 

Đô thị cổ Thăng Long - Kẻ Chợ và Hội An thế kỉ 16-18

Tuần 25, 29

Trưng bày sản phẩm

8

Tiết 32 

Bài 22

Sự phát triển của văn hóa, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX.

HĐTNST

Tuần 17

-Báo cáo trưng bày sản phẩmhoặc trình chiếu powerpoint

Tiết 43   

 

Lịch sử địa phương

- Hướng dẫn chuẩn bị HĐTNST: Cuộc kháng hiến chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỉ XIX

Tuần 27

-Hướng dẫn hoạt động theo tổ, nhóm

Tiết 46, 47 

 

báo cáo: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỉ XIX

Tuần 30

Tuần 31

Báo cáo sản phẩm bằng trình chiếu hoặc tập san

9

Tiết 46 

 

- Hướng dẫn chuẩn bị: HĐTNST Điện Biên Phủ trên không đánh bại pháo đài bay của Mĩ

HĐTNST Tuần 33

-Hướng dẫn thực hiện theo nhóm tổ

Tiết 48, 49   

 

Báo cáo: Điện Biên Phủ trên không đánh bại pháo đài bay của Mĩ

HĐTNST Tuần 34

Báo cáo trưng bày sản phẩm

          c. Môn Tiếng Anh

Stt

Tên TN

TG

Thời lượng

Hình thức

Lớp

1

My home

Tuần 6

1 tiết

Vẽ tranh

6A

2

My friends

Tuần 8

1 tiết

Photo

6B

3

Tet Holiday

Tuần 18

1 buổi

Hội thi 

6A + B,7A, 8A, 9A + B

4

Sports & Games

Tuần 25

1 tiết

Chơi trò chơi

6A

5

Our house in the future

Tuần 30

1 tiết

Tranh dán

6B

6

Hobby

Tuần 2

1 tiết

Ghép tranh

7A

7

Viet Namese food & drink

Tuần 13

1 tiết

Hội thi

7A

8

Film

Tuần 24

1 buổi

Video

7A

9

Festival around the world

Tuần 26

1 tiết

Trưng bày

7A

10

Festivals in VN

Tuần 12

1 tiết

Sân khấu hóa

8A

11

Folk tales

Tuần 17

1 tiết

Kịch

8A

12

English Speaking country

Tuần 23

1 tiết

Sân khấu hóa

8A

13

VN then and now

Tuần 17

1 tiết

Báo cáo

9A

14

Space travel

Tuần 30

1 tiết

Mô hình

9A

15

My future career

Tuần 34

1 tiết

Video

9A

          d. Môn Mĩ thuật

Môn

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

Hình thức

MT

6A,B,C

8,9,10,11

Chủ đề : Em tập làm nhà thiết kế

Tuần 8-11

Trưng bày sản phẩm

MT

6A,B,C

26,27,28,29

Chủ đề : Khu nhà yêu thích

Tuần 26-29

Trưng bày sản phẩm

MT

7A,B,C

13,14,15,16

Chủ đề:Chữ trang trí trong đời sống

Tuần 13-16

Trưng bày sản phẩm

MT

7A,B,C

22,23,24,25

Chủ đề : An toàn giao thông

Tuần 22-25

Trưng bày sản phẩm

MT

8A,B,C

4,5,6,7

Chủ đề : Tết trung thu

Tuần 4-7

Trưng bày sản phẩm

MT

8A,B,C

27,28,29,30

Chủ đề : Thế giới cổ tích

Tuần 27-30

Trưng bày sản phẩm

MT

9A,B,C

11,12,13,14

Chủ đề : Tìm hiểu mĩ thuật các dân tộc ít người Việt Nam

Tuần 11-14

Trưng bày sản phẩm

          e. Môn GDCD

Khối

Nội dung bài

Thời gian thực hiện

Hình thức

6

Tiết 4,5.Tôi yêu nước sạch

 Tuần 4,5

Báo cáo theo tổ

Tiết 35: Em là tuyên truyền viên giao thông

Tuần 35

Báo cáo theo tổ

7

Tiết 7+8: Lăng kính yêu thương

Tuần 7,8

Trưng bày và báo cáo sản phẩm

Tiết 35: Bảo tồn di sản văn hóa Tây Bắc

Tuần 35

Trưng bày và báo cáo sản phẩm

8

Tiết 9+10: Khám phá nét đẹp trong trang phục của một số dân tộc Việt Nam

Tuần 9,10

Trưng bày và báo cáo sản phẩm

Tiết 22+23: Kĩ năng sơ cứu trong những tai nạn thường gặp

Tuần 22 + 23

Thực hành trên lớp

9

Tiết 12+13: Chế tạo sản phẩm từ nguyên liệu phế thải trong gia đình và trường học

Tuần 22 +23

Trưng bày và thuyết trình các sản phẩm

Tiết 15+16: Cho đi và nhận lại

Tuần 15+16

Trưng bày và báo cáo sản phẩm

          g. Môn Địa lí

Khối

Nội dung

T.gian thực hiện

Hình thức

6

Tiết 14: Phòng tránh và giảm nhẹ thương tích do động đất

Tuần 14

Thực hành trên lớp

7

Tiết 29+30: Thiên nhiên châu Phi

Tuần 15

Báo cáo kết quả theo tổ

Tiết 46: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Tuần 25

Báo cáo kết quả theo tổ

8

Tiêt 23+24: Khám phá nét tương đồng và sự khác biệt của các quốc gia Đông Nam A

Tuần 22

Báo cáo kết quả tìm hiểu theo tổ

9

Tiết 6+7: Truyền thông về dân số và SKSS vị thành niên

Tuần 3,4

Báo cáo kết quả theo tổ

         

 

PHẦN IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG

 

Tháng

Nội dung công việc

Các nhiệm vụ khác

8/2019

Sinh hoạt chuyên môn trường:

+ Triển khai và nghiên cứu các văn bản chỉ đạo

+ Khảo sát chất lượng đầu năm

+ Phân công giảng dạy

+ Xây dựng quy chế chuyên môn của trường.

 

9/2019

* Lần 1: Sinh hoạt chuyên môn nhà trường:

- Triển khai các văn bản chỉ đạo.

- Xây dựng và ban hành PPCT tải lên smas

- Nhận xét hoạt động trong tháng

- Triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng.

- Triển khai kế hoạch ôn HSG, phụ đạo HS yếu kém.

- Xây dựng quy chế chuyên môn của nhà trường.

* Lần 2: Sinh hoạt tổ chuyên môn:

- Nhận xét hoạt động trong tháng và triển khai kế hoạch thời gian tới

- Kế hoạch dự giờ thống nhất giáo viên mới về tổ.

- Dự giờ đột xuất, định kì.

- Triển khai kế hoạch BDTX.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Thảo luận và đăng kí các chuyên đề trong năm học

 

10/2019

* Lần 1: Sinh hoạt chuyên môn nhà trường:

- Nhận xét các hoạt động trong tháng và triển khai kế hoạch hoạt động T10

- SHCMTHNCBH: Môn Lịch sử (đ.c Hiền)

- Thao giảng HKI

- Chuẩn bị và giúp đỡ các gv tham gia thi GV dạy giỏi cấp huyện.

* Lần 2: Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Nhận xét các hoạt động trong tháng và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

- Dự giờ định kì, đột xuất.

- Kế hoạch thi chọn HSG cấp trường.

- Đăng kí và thực hiện dự giờ các tiết dạy khó

- Xây dựng các chuyên đề đã đăng kí

- Nộp kế hoạch  BDTX đợt 1.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án.

- Dự giờ, rút kinh nghiệm CĐ môn Sử

 

11/2019

* Lần 1: Sinh hoạt chuyên môn nhà trường:

- Nhận xét các hoạt động trong tháng và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 11

- Ôn HSG cấp huyện

- Kế hoạch thi sáng tạo KHKT cấp trường.

- Dự giờ tiết dạy tổ chức theo hình thức dạy học mới, có áp dụng phương pháp dạy học mới và rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học. ( Môn Địa lí )

* Lần 2: Sinh hoạt chuyên môn theo tổ

- Nhận xét các hoạt động trong tổ và triển khai kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

- Ôn luyện HSG cấp huyện

- Kiểm tra hồ sơ giáo án.

- Nộp bài thu hoạch BDTX lần 1

- Thảo luận, dự giờ và rút kinh nghiệm tiết dạy theo chuyên đề (Môn Địa lí)

 

12/2019

* Lần 1: Sinh hoạt chuyên môn nhà trường:

- Nhận xét các hoạt động T11 và triển khai hoạt động tháng 12.

- Thi sáng tạo KHKT cấp huyện.

- Công tác kiểm tra cuối HKI

- Nộp BDTX đợt 2.

- Sơ kết học kì I.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án.

* Lần 2: Sinh hoạt chuyên môn theo tổ:

- Nhận xét các hoạt động trong tháng và triển khai hoạt động trong thời gian tới.

- Hoàn thiện chương trình học kì I

- Kiểm tra học kì I

- Chấm và vào điểm học kì I

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Sơ kết học kì I

 

01/2020

* Lần 1: Sinh hoạt chuyên môn nhà trường:

- Thực hiện chương trình học kì II

- Thi HSG cấp tỉnh.

- Dự giờ định kì, đột xuất.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án.

* Lần 2: Sinh hoạt chuyên môn theo tổ

- Nhận xét hoạt động trong tháng và triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

- Thi HSG cấp tỉnh

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

 

02/2020

* Lần 1: Sinh hoạt chuyên môn nhà trường:

- Công tác trước và sau nghỉ tết Nguyên Đán

- Nộp BDTX đợt 3.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án.

- SHCMTHNCBH: Môn Ngữ Văn

* Lần 2: Sinh hoạt chuyên môn theo tổ:

- Nhận xét các hoạt động trong tháng và triển khai các hoạt động trong thời gian tới

- Thi Khoa học - kĩ thuật học sinh cấp tỉnh

- Dự giờ, rút kinh nghiệm chủ đề dạy học môn Ngữ Văn

 

3/2020

* Lần 1: Sinh hoạt chuyên môn nhà trường:

- Thi GV dạy giỏi cấp trường

- Thao giảng học kì II.

- Dự giờ tiết dạy tổ chức theo hình thức dạy học mới, có áp dụng phương pháp dạy học mới và rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học môn Tiếng Anh

- Kiểm tra hồ sơ giáo án.

* Lần 2: Sinh hoạt chuyên môn theo tổ:

- Nhận xét các hoạt động trong tháng và triển khai phươn hướng hoạt động trong thời gian tới.

- Dự giờ định kì, đột xuất

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

 

4/2020

* Lần 1: Sinh hoạt chuyên môn nhà trường:

- Dự giờ đột xuất.

- Nộp BDTX đợt 4.

- Ngoại khóa tổ Xã hội.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án.

* Lần 2: Sinh hoạt chuyên môn theo tổ:

- Nhận xét các hoạt động trong tháng và triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Hoàn thiện chương trình học kì II

 

 

 

 

 

 

5/2020

- Công tác kiểm tra học kì II.

- Tổng kết năm học.

- Xếp loại Giáo viên

- Kiểm tra hồ sơ giáo án.

 

6/2020

- Nghỉ hè

 

7/2020

- Công tác tuyển sinh.

 

 

          Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ Khoa học Xã hội trường TH & THCS Thị Trấn năm học 2019 - 2020.

 

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT

 

 TỔ TRƯỞNG

 

 

 

LÒ THỊ PHƯỢNG

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 07 : 23
Năm 2022 : 3.336
CÔNG KHAI THÔNG TIN
Tin đọc nhiều