TRƯỜNG TH&THCS THỊ TRẤN BẮC YÊN

Monday, 04/07/2022 - 00:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Thị trấn Bắc Yên

Kế hoạch cá nhân

TRƯỜNG TH-THCS THỊ TRẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Bắc Yên, ngày 01 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2019- 2020

         

          Căn cứ kế hoạch chuyên môn của trường TH-THCS Thị Trấn năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ kế hoạch của tổ chuyên môn tổ Khoa học Xã hội năm học 2019- 2020, cá nhân xây dựng Kế hoạch hoạt động giảng dạy năm học 2019 - 2020:

A. PHẦN CHUNG

          I. Thông tin về Giáo viên:

          - Họ và tên Giáo viên: KIM THỊ THANH THƯƠNG

          - Sinh, ngày, tháng, năm: 06/08/1983

          - Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Đại học ngữ văn

          - Năm vào ngành: 2005

          - Xếp loại chuyên môn năm học trước: Khá

          - Số điện thoại: 0966.776.883  Gmail: thuongkim883@gmail.com

          - Chỗ ở hiện tại: Bản Phiêng Ban 1 - Thị trấn Bắc Yên - Sơn La

          II. Nhiệm vụ được giao:

          - Giảng dạy môn: GDCD 9AB

          III. Đánh giá thực trạng

          1. Học sinh

          a. Thuận lợi:

     - Nhìn chung các em có ý thức học tập, tiếp thu bài nhanh, nhiệt tình trong học tập

     - Các em đã có kĩ năng làm việc tập thể, tự giác trong học tập.

          b. Khó khăn:

     - Tuy nhiên còn một số HS chưa có ý thức học tập bộ môn, còn chưa chú ý. Còn thụ động trong trong các giờ học.

     - Việc học và làm bài ở nhà của 1 số HS chưa cao, còn học theo hình thức chống đối.

          c. Phân loại học sinh:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lớp

Tsố

HS

Kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm

Ghi chú

Giỏi

Khá

TB

Yếu

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

9A

23

8

34,8

12

52,2

3

13

 

 

 

9B

32

3

9,4

12

37,5

13

40,6

4

12,5

 

          2. Chương trình:

          - Hiện nay nhà trường đang thực hiện chương trình hiện hành, chương trình phù hợp với địa phương và đối tượng học sinh.

          3. Phương tiện phục vụ môn học:

- Lớp học, bàn ghế: Đầy đủ

-  Sách giáo khoa: Đầy đủ

- Sách tham khảo: Không có

- Vườn trường : Không có

- Thư viện : Có

          IV. Các mục tiêu thực hiện trong năm học

          1. Chất lượng chuyên môn:

- Danh hiệu cá nhân: LĐTT

- Chất lượng chuyên môn:

Lớp

Tsố

HS

Chất lượng chuyên môn

Ghi chú

Giỏi

Khá

TB

Yếu

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

9A

23

12

52,2

11

47,8

 

 

 

 

 

9B

32

6

18,8

14

43,7

12

37,5

 

 

 

          2. Thực hiện chương trình

          a. Điều chỉnh chương trình:

          - Thực hiện điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học và xây dựng kế hoạch giáo dục mới theo từng bộ môn và theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

          - Xây dựng các chủ đề dạy học trong môn học được phân công và chủ đề dạy học tích hợp liên môn.

          b. Đổi mới phương pháp và hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh:

          - Tăng cường áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn học như: Dạy học theo kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép...

          - Dạy học tích hợp, lồng ghép: Chú trọng bổ sung và triển khai thực hiện việc lồng ghép nội dung di sản văn hóa và giáo dục kĩ năng sống vào môn học mình phụ trách, các hoạt động giáo dục.

          - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

          c. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

          - Vận dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng coi trọng phát triển năng lực học sinh, khuyến khích học sinh tự đánh giá.

          - Đẩy mạnh đánh giá quá trình học tạp của học sinh.

          - Xây dựng đề kiểm tra theo ma trận theo hướng dẫn của phòng giáo dục

          - Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đề thi kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, tăng cường các câu hỏi mở, gắn với thực tiễn.

          3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

          Nghiêm túc, nhiệt tình tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác có hiệu quả.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 07 : 23
Năm 2022 : 3.336
CÔNG KHAI THÔNG TIN
Tin đọc nhiều