Monday, 04/07/2022 - 00:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chim Vàn

Kế hoạch số:18/KH-THCSCV học sinh khối 9 đi học trở lại ngày 27/4/2020 năm 2019-2020

Nhà trường thực hiện đón khối 9 đi học trở lại ngày 27/4/2020

UBND HUYỆN BẮC YÊN

TRƯỜNG THCS  CHIM VÀN

 

 

Số: 18/KH-THCSCV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Chim Vàn, ngày 25 tháng 04 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG ÁN ĐI HỌC TRỞ LẠI CỦA TRƯỜNG THCS CHIM VÀN

 

I. Tình hình nhà trường

- Nhà trường triệu tập toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính và nhân viên nấu ăn có mặt tại nhà trường ngày 25/04/2020 thực hiện một số nội dung sau:

- Tổng vệ sinh toàn trường trước 2 ngày khi học sinh khối 9 quay lại học ngày 25/04/2020.

+ Nhà trường kết hợp với Trạm y tế xã đã phụ khử trùng gồm khu lớp học, khu nhà ở học sinh, khu nấu ăn và khu ăn học sinh buổi sáng ngày 25/04/2020.

+ Trạm y tế xá kết hợp Y tế trường học  trong ngày 25/04/2020 đã đo thân nhiệt toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường và nhân viên nấu ăn bán trú kết quả đều âm tính với Covid-19 với tổng số: 28 CBGVNV ( cả nhân viên nấu ăn, bảo vệ ,y tế trường học).

+ Cơ sở vật chất toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên lao động tổng vệ sinh toàn trường: phát quang xung quanh trường, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón học sinh quay lại học tập tại trường học tổng số 9 phòng học, 12 phòng ở HS bán trú.

+ Công tác nấu ăn bán trú nhà trường  đảm bảo VSATTP, để tổ chức nấu ăn bán trú. Đòng thời có các  phương tiện như xà phòng hoặc nước sát khuẩn, ... để  phòng chống Covid-19.

- Nhà trường kết hợp với chính quyền xã và các bản. Giao các giáo viên phụ trách đến các bản tuyên truyền vận động học sinh ra lớp học trước ngày 04/05/2020 . Đăc biệt thống kê cụ thể tình hình học sinh các bản khi quay lại học và có các giải pháp vận dụng kịp thời để huy động hết học sinh qra lớp học sau khi nghỉ dịch Covid-19 với tổng số  học sinh là: 383 có tại (Biểu xls gửi kèm).

II. Nội dung

1.Đối với BGH

Lên kế hoạch xây dựng thực hiện  phương án đi học trở lại. Cụ thể khối 9 học 27/4/2020 và toàn trường học 04/5/202.

Nhà trường đã thực hiện theo công văn 171 PGD&ĐT Bắc Yên ngày 23/4/2020 V/v chuẩn bị các điều kiện để học sinh cấp THCS quay trở lại học tập. Cụ thể như sau:

 

Tách khối 6 Tổng 103 HS thành 6 lớp: 6a1,6a2,6a3,6a4,6a5,6a6;

 Tách khối 7 Tổng 92 HS thành 5 lớp: 7a1,7a2,7a3,7a4,7a5;

Tách khối 8 Tổng 93 HS thành 5 lớp: 8a1,8a2,8a3,8a4,8a5;

Tách khối 9 Tổng  95 HS thành 5 lớp: 9a1,9a2,9a3,9a4,9a5;

Tổng số lớp 21 lớp dạy học chia làm 3 ca cụ thể:

          Buổi sáng:    Khối 6 là 3 lớp;

 Khối 7 là 2 lớp;

                              Khối 8 là 2 lớp;

 Khối 9 là 2 lớp;

Bao gồm toàn bộ HS không thuộc diện ở bán trú.

Buổi chiều:   

 Khối 7 là 3 lớp;

                              Khối 8 là 3 lớp;

 Khối 9 là 3 lớp;

Bao gồm toàn bộ HS  thuộc diện ở bán trú.

Buổi tối:     Khối 6 là 3 lớp;

           Bao gồm toàn bộ HS  thuộc diện ở bán trú.

Cứ mỗi tuần học nhà trường lại đảo 1 khối học buổi tuối . Cụ thể tuần 22 là khối 6 thuộc HS bán trú, tuần 23 khối 7 thuộc HS bán trú,...

2. Đối với Tổ chuyên môn

-Chỉ đạo các thành viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo kế hoạch đã điều chỉnh theo phương án 2.

3. Xây dựng kế hoạch dạy học của cá nhân.

- Các đ/c XD kế hoạch dạy học của cá nhân theo PPCT đã điều chỉnh ở trên. Tuần học tính theo phân công dạy học, theo Thời khóa biểu (biểu xls gửi kèm) để hoàn thành đầy đủ cả ngày/tháng/năm theo TKB.

- Các tiết được yêu cầu dạy bù đã dạy ở HK II (tuần 21 còn 2 ngày ) Gv dạy tự lên lịch dạy bù báo cho chuyên môn nhà trường nắm bắt kịp thời sao cho hết tuần 24 đúng theo kế hoạch xây dựng theo phương án 2 đã nộp.

- Khi lên lớp GVCN phải in các biểu mẫu để GVBM thực hiện theo đúng nội dung công văn - 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục quản lý môi trường y tế yêu cầu.

4. Đối với GVCN, GV phụ trách các bản:

- Đến các bản gặp BQL các bản thông báo cho PH học sinh  tạo mọi điều kiện cho các em học sinh đi học trở lại đối với khối 9 là chiều 26/4 có mặt đối với những HS thuộc diện bán trú, còn các em không thuộc diện bán trú căn cứ theo thông báo nhà trường  đúng sáng ngày 27/4/2020 đi học trở lại.

Sau khi nghỉ 30/4, 01/5 và 02/5  Toàn trường đi học trở lại sáng ngày 04/05/2020 riêng đối với HS bán trú có mặt từ  ngày 03/05/2020 để tổng vệ sinh phòng ở của mình.

          - Chuẩn bị mọi phương tiện phòng tránh Covid-19 tại lớp.

          - Kết hợp ban lao động nhà trường vệ sinh xung quanh lớp học để đảm bảo sáng 27/4/2020 đón HS khối 9 và sau khi nghỉ  30/4, 01/5 và 02/5 ; ngày 04/05/2020  HS toàn trường  đến học tập.

          5. Đối với tổ nấu ăn bán trú nhà trường, y tế trường học.

          - Đối với bảo vệ tiếp nhận học sinh theo đúng quy trình để các em vào khu bán trú nhà trường ở, tuyệt đối không cho cha mẹ các em vào khu nhà trường, thực hiện theo đúng các biểu mẫu công văn - 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục quản lý môi trường y tế.

          - Đối với y tế trường học thực hiện đúng các bước quy trình  theo đúng các biểu mẫu công văn - 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục quản lý môi trường y tế. Thường xuyên kiểm tra nhà bếp và lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

          - Tổ nấu ăn vệ sinh thực hiện tổng vệ sinh kho, khu chế biến, nhà ăn và các vật dụng liên quan đến tổ chức nấu ăn bán trú.

+ Chuẩn bị các dụng cụ phòng tránh cách li Covid-19 cho HSBT vệ sinh trước và sau khi ăn đảm bảo, đặc biệt công tác theo dõi HS đến khai báo cụ thể kết hợp với bảo vệ nhà trường nắm bắt và làm tốt công tác lưu mẫu thực phẩm. Đảm bảo VSATTP khu bếp ăn và nhà ăn cũng như phòng ở HS sạch sẽ.

          + Nhập thực phẩm cho HSBT sáng ngày 26/04/2020 phải kiểm tra theo đúng quy trình VSATTP.

+ Do không ăn tập chung tổ nấu ăn phải đảm bảo thức ăn chín đúng quy trình VSATTP.

+ Khi chia cho học sinh ăn tính khoảng cách an toàn từ 1,5 mét 1 em ăn.

          +Riêng để đảm bảo cách ly an toàn nhà bếp bố trú cho các em các khối ăn không cùng giờ để đảm bảo phòng chống dịch. Đắc biệt khi HS nghỉ 30/4 và 01/5 quya lại học tiếp cơ số lớp tăng phải học cả ca tối đối với các khối cần bố trí cho các em ăn sớm nhất  để các em trước 18h 30 phút ăn song nghỉ ngơi và chuẩn bị lên lớp học ca tối.

6. Đối với học sinh:

Trong thời gian nghỉ dịch các em đã được nhà trường đến tận bản tuyên truyền, hướng dẫn học sinh học trên phần mềm OLM. Những học sinh không có điện thoại thông minh nhà trường thành lập các nhóm GV phụ trách các bản đến nhà văn hóa bản giao bài cho các em học sinh làm bài. Két quả thu được có nhiều học sinh tích cực làm, nhưng cũng có nhiều học sinh không tích cực làm bố mẹ cho tiền chỉ vào mạng chơi gêm.

Để chuẩn bị 27/4 học sinh khối 9 cần chuẩn bị sách vở bút chuẩn bị đi học, riêng đối với HS bán trú đến chiều 26/4 để vệ sinh khu mình ở đảm bảo để chuẩn bị cho tuần học mới sau một thời gian nghỉ dịch.

Thực hiện mọi nội quy phòng dịch, đặc biệt là học sinh bán trú.

III. Những khó khăn của nhà trường

          Đối với nhà trường khó khăn lớn nhất là không thể sắp xếp học được 2 ca mà phải 3 ca vì điều kiện số lượng HS các lớp đông, số phòng học  có 9, số giáo viên hiện tại có 16 đồng chí thực dạy, 01 đồng chí đang nghỉ thai sản. Tổng số lớp tách ra là 21 lớp tính đến khi học sinh toàn trường đi học trở lại ngày 04/5/2020.

          Nhà trường tuy không phải là trường bán trú nhưng có số lượng HS ở bán trú đông Từ chiều 26/4/2020 tổng số HS ở bán trú khối 9 là 55 em, đến chiều 03/5/2020 tổng số 237 em từ khối 6,7,8,9 cộng với trường tiểu học có 46 lên ăn cùng tổng số 283 học sinh tính đến ngày 04/5/2020. Để cách ly các em khi ăn và ở quả thật là khó đối với nhà trường. Nhà trường sẽ cống gắng thực hiện tốt việc cách li đối với các em học sinh học và ăn tại trường.

          Trên đây là kế hoạch dạy học thực hiện theo công văn 171 của PGD &ĐT huyện Bắc Yên kính mong toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình cụ thể và sự chỉ đạo của cấp trên nhà trường điều chỉnh cho phù hợp kế hoạch.

                   

 

Nơi nhận

- Phòng GDĐT ( để B/C);

- Tổ trưởng CM, GV thực hiện;

-Lưu VT.

 

T/M BAN GIÁM HIỆU

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Nhị

 

 

 

Tác giả: Vũ Văn Nhị
Nguồn:kế hoạch HS khối 9 đi học trở lại Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 13
Năm 2022 : 285