GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS HỒNG NGÀI

1.Mô hình hoạt động: Là trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS

2. Giới thiệu về nhà trường:

2.1.Trường THCS xã Hồng Ngài được thành lập theo Quyết định số:1338/QĐ-UBND ngày 27 tháng 08 năm 2004 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên trên cơ sở chia tách từ trường Tiểu học xã Hồng Ngài. Đến 01/8/2013 trường được đổi tên và thành lập thànhTrường PTDTBT THCS xã Hồng Ngài được tách và thành lập theo Quyết định số: 1685/QĐ-UBND ngày 01/8/2013. Đến 20/8/2018 Trường PTDTBT TH&THCS Hồng Ngài được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị trường PTDTBT Tiểu học xã Hồng Ngài và trường PTDTBT THCS xã Hồng Ngài theo Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện Bắc Yên, Quyết định V/v thành lập trường PTDTBT TH và THCS Hồng Ngài;

Trường PTDTBT TH&THCS Hồng Ngài là một trường đặc thù và luôn nhận được sự quan tâm của huyện, của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự quan tâm và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đạo tạo; đồng thời nhà trường còn nhận được sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, của các bậc phụ huynh đã kết hợp với nhà trường trong việc vận động học sinh đến trường, giáo dục học sinh và thực hiện xã hội hoá giáo dục.

Về đội ngũ: cơ bản đủ giáo viên các bộ môn, đội ngũ thầy cô giáo có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học tương đối đảm bảo như: phòng học, bàn ghế, sân chơi, đồ dùng, thiết bị dạy học, sân trường, tường kè, tường bao đều được bê tông hóa kiên cố, khang trang, sạch đẹp.

2.2.Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, NLĐ toàn trường có: 67 đ/c;

Trong đó:

Khối THCS có 23 đ/c: BGH có 2 đ/c; Giáo viên 18 đ/c; NV 03 đ/c (Theo tỷ lệ 2,2 gv/lớp x 9 lớp = 20 gv như vậy hiện tại còn thiếu 2 giáo viên)

Khối TH có 44 đ/c: BGH có 2 đ/c; Giáo viên 40 đ/c ; NV 2 đ/c (có 01 đ/c Bảo vệ là hợp đồng 68)

Tổng số CBCNV 67 (CBQL:4, GV: 58, NV: 5).

2.3.Mạng lưới trường, lớp

* Học sinh toàn trường có 36 lớp = 948 hs; Nữ 422 hs; Dân tộc: 948 hs

Tổng số HS Khối THCS 352, số lớp 9; Nữ 144; Dân tộc 352

Trong đó: + Khối 6: 3 lớp = 121; + Khối 7: 2 lớp =98 ;

+ Khối 8: 2 lớp = 71; + Khối 9: 2 lớp = 60

Tổng số HS Khối Tiểu học có 27 lớp = 596 hs; Nữ 278 hs; Dân tộc 596 hs

Trong đó: + Khối 1: 6 lớp = 111 hs; + Khối 2: 8 lớp = 150 hs;

+ Khối 3: 5 lớp = 114 hs; + Khối 4: 4 lớp = 115 hs

+ Khối 5: 4 lớp = 106 hs;

3. Mục tiêu đào tạo

- Xây dựng nhà trường có uy tín về mô hình giáo dục toàn diện, tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời kỳ hội nhập. Là mái trường giáo dục từ bậc Tiểu học đến bậc THCS nhằm giáo dục cho học sinh là những người có đầy đủ phẩm chất, năng lực về trí tuệ và được trang bị cho các em kỹ nâng sống tự lập. Tạo tiền đề quan trọng cho học sinh sau khi học xong THCS.

- Đào tạo thế hệ học sinh con em các dân tộc của xã có truyền thống cách mạng của quê hương A Phủ, xã anh hùng trong kháng chiến chống Pháp. Tự hào là học sinh của nhà trường, là những công dân có ích cho gia đình và xã hội, là những con người mới XHCN, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực làm chủ cuộc sống, phát triển đầy đủ về thể lực và trí lực để sống làm việc và hội nhập toàn cầu.

-Tích cực vận dụng nguồn lực xã hội hóa trong giáo dục để phối hợp tốt trong giáo dục nâng cao cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

4. Phương châm giáo dục: Tất cả vì học sinh thân yêu

5.Phương thức hoạt động:

-Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy và học.

-Tăng cường rèn luyện kỹ năng và khả năng tương tác của học sinh trong quá trình dạy học.

-Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tạo điều kiện phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của từng học sinh.

- Đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.

- Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn và giáo dục tốt kỹ năng sống cho học sinh; giúp học sinh có được những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hội nhập cơ bản.

-Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử… Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.