Sunday, 22/05/2022 - 01:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDT bán trú THCS Hang Trú

Ngày sách Việt Nam trên địa bàn Huyện Bắc Yên

Ngày 03/12/2020 Trung tâm văn hóa huyện Bắc Yên đã lên trường PTDTBT THCS xã Hang Chú trao tặng hơn 500 bộ sách luân chuyển đến với các em học sinh và giáo viên.