Nhà trường huy động phụ huynh học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường tổ chức lao động làm vườn rau để phục vụ cho các cháu ăn bán trú ở trường.