Thực hiện kế hoạch số 153/KH-MNHM về Tổ chức “Hội thi giao lưu Tiếng Việt cho trẻ em MN dân tộc thiểu số” Năm học 2020 – 2021  ngày  30 tháng 11 năm 2020, ngày 30 tháng 12 năm 2020 Trường MN Họa mi xã Mường khoa đã tổ chức “Hội thi giao lưu Tiếng Việt cho trẻ em MN dân tộc thiểu số” với 8 đội thi tham gia với tổng số 40 trẻ tham gia thi.

Một số hình ảnh hội thi: