Thực hiện theo công văn của cấp trên và với tinh thần yêu thương, chia sẻ những khó khăn với học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Năm học 2020-2021 Trường MN Họa mi xã Mường khoa đã kêu gọi ủng hộ tự nguyện của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ủng hộ 2 cháu học sinh ở trên lớp MG ghép Bản pá nó được tổng số tiền 5.060.000 ( năm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng). 

                              Cháu: Lường Văn Vui dân tộc Khơ mú cùng bố mẹ nhận quà 

                                    Cháu: Mùa Thị Công cùng Bà ngoại nhận quà