Thực hiện theo công văn phân công giúp đỡ chi bộ vùng cao khó khăn của UBND huyện Bắc yên. Ngày 8/4/2021, với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những khó khăn với chi bộ bạn,chi bộ trường trung học cơ sở xã Mường khoa và chi bộ trường mầm non Họa Mi xã Mường khoa đã giúp đỡ ủng hộ chi bộ Bản Pá nó xã Mường khoa 4 bàn làm việc để dặt ở nhà văn hóa bản với trị giá 4.000.000 đồng. 

                             Hình ảnh: Trao quà