Ngày 21/12/2019, Chi bộ trường MN Họa mi Mường khoa đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Đ/c: Đinh Thị Kim Tuyến - Ủy viên BTV huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc yên và Đ/c: Hà Văn Thủy - Ủy viên BTV Đảng ủy, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Mường khoa.

Tại Đại hội đã sáng suốt bầu ra chi ủy, chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đ/c:

1. Đ/c: Nguyễn Thị Hải - BTCB

2. Đ/c: Chu Thị NHung- PBTCB

3. Đ/c: Lừ Thị Miên-CUV

Tại Đại hội cũng đã bầu ra 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ xã mường khoa lần thứ xx nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới.