Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-HĐTĐKT ngày 11/5/2022 của Hội đồng thi đua khen ...
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện cùng với đồng chí cán bộ chuyên môn mầm non phòng GD&ĐT huyện; các đồng chí là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đại diện cho 16 trường mầm non trong toàn huyện. Đồng chí Ngô Thị Huê- Hiệu trưởng trường MN xã Hồng Ngài: Trưởng khối thi đua các trường mầm non chủ trì ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 5