Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trường Mầm non Hoa Ban Thị trấn tổ chức cho trẻ Mẫu giáo làm quen với tiếng Anh
Thực hiện Công văn số 631/PGDĐT ngày 14/9/2021 của Phòng GD&ĐT huyện V/v triển khai thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo từ năm học 2021-2022. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, việc thực hiện chương trình cho trẻ Mẫu giáo làm quen tiếng Anh theo Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3