Thursday, 24/05/2018 - 12:51|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Quyết định công nhận danh hiệu học sinh giỏi trung học cơ sở năm học 2017 - 2018 tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục đã ban hành Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục.
Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực