Thursday, 24/05/2018 - 18:26|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
03/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018.
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính và cơ sở vật chất trường học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
31/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực