Thursday, 24/05/2018 - 13:12|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018.
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính và cơ sở vật chất trường học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
31/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
30/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực